#

Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom

Vyvesené: 25. 11. 2019

Dátum zvesenia: 11. 12. 2019

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť