Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2021

Vyvesené: 25. 11. 2021

Dátum zvesenia: 11. 12. 2021

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť