Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastošnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení

Vyvesené: 25. 11. 2021

Dátum zvesenia: 11. 12. 2021

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť