Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 27. 7. 2021

Dátum zvesenia: 12. 8. 2021

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť