Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby - Bytové domy ul. Ž. Silbigera

Vyvesené: 7. 1. 2021

Dátum zvesenia: 23. 1. 2021

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť