Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Vyvesené: 19. 4. 2021

Dátum zvesenia: 5. 5. 2021

Zodpovedá: Mgr. Mária Žerebáková

Späť