Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí úz. konania a o nariadení úst. pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o úz. plánovaní a staveb. por. v zn. n.p. - Obec Lipt. Sliače "Technická vybavenosť, stredné Hrady, Stredný Sliač, Liptovské Sl

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Bc. Mária Žerebáková

Späť