#

Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie začatia uplatňovania opatrení - prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v ORKO územie mesta Ružomberok a obce Likavka

Vyvesené: 9. 1. 2020

Dátum zvesenia: 8. 3. 2020

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť