Navigácia

Obsah

Späť

XXIX. Verejná vyhláška - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z. z.

Vyvesené: 7. 1. 2021

Dátum zvesenia: 23. 1. 2021

Zodpovedá: Mária Slašťanová

Späť