Navigácia

Obsah

Pôsobnosť Školského úradu

 

Školský úrad Likavka
Mgr. Rastislav Kudlička, odborný zamestnanec
Likavka 815
034 95 Likavka

Telefón: 044/430 02 47
Email: kudlicka@likavka.sk

Školský úrad Likavka (ďalej len „školský úrad“) vznikol po vzájomnej dohode, uzavretím zmluvy medzi obcami o zriadení spoločného školského úradu z 29. novembra 2005 zo spoločným sídlom v obci Likavka.

Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy a odborné zabezpečenie úloh a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých a čl. 2 smernice MŠVVaŠ SR č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov).

V pôsobnosti školský úradu Likavka sú všetky obce z okresu Ružomberok, ktoré sú zároveň zriaďovateľmi základných škôl a jedna obec z okresu Liptovský Mikuláš – Kvačany (od 01.06.2016):

 

p.č. obec web stránka obce základná škola web stránka školy
1 Hubová http://www.obechubova.sk/ https://hribik.edupage.org/
2 Komjatná http://www.komjatna.sk/ ZŠsMŠ http://skolakomjatna.edupage.org/
3 Kvačany http://www.kvacanylm.sk/ https://zskvacany.edupage.org/
4 Likavka http://www.likavka.sk ZŠsMŠ https://zsmslikavka.edupage.org/
5 Liptovská Lúžna http://www.liptovskaluzna.sk/ ZŠsMŠ https://zsliptluzna.edupage.org/
6 Liptovská Osada http://www.liptovskaosada.com/ ZŠsMŠ http://www.zsliptovosada.edu.sk/
7 Liptovská Štiavnica http://www.liptovskastiavnica.sk/ http://zs-liptst.edupage.org/
8 Liptovská Teplá http://www.liptovskatepla.sk/ ZŠsMŠ http://zsltepla.edupage.org/
9 Liptovské Revúce http://www.liptovskerevuce.sk/ ZŠsMŠ http://zsliptovskerevuce.edupage.sk/
10 Liptovské Sliače http://www.liptovskesliace.sk/ http://www.zslsliace.edu.sk/
11 Lisková http://www.liskova.sk/ ZŠsMŠ https://zsliskova.edupage.org/
12 Ľubochňa http://www.lubochna.sk/ ZŠsMŠ http://zslubochna.edupage.org/
13 Lúčky http://www.obec-lucky.sk/ ZŠsMŠ http://www.zsluckykupele.sk/
14 Ludrová http://www.ludrova.sk/ http://www.ludrova.sk/zs-ludrova.html
15 Stankovany http://www.stankovany.sk/aktualne/ ZŠsMŠ http://skolastankovany.edupage.org/
16 Valaská Dubová http://www.valaskadubova.sk/ ZŠsMŠ http://www.valaskadubova.sk/

 

Činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy v školstve v obci odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa základnej školy.