Navigácia

Obsah

Rok 2017

Usmernenie č. 3/2017 k problematike zasadnutia rady školy vo veci výberového konania na pozíciu riaditeľ Stiahnuté: 1,421x

Usmernenie č. 2/2017 k problematike volieb členov rady školy za rodičov Stiahnuté: 550x

Usmernenie č. 1/2017 – ustanovenie zástupcu riaditeľa školy Stiahnuté: 6,303x

Rok 2016

Usmernenie č. 3/2016 pre riaditeľov základných škôl k povinnosti nahlasovania novoprijatých žiakov zriaďovateľovi Stiahnuté: 357x

06_2812016_DODATOK_k_usmer05_ZRIAD_I_atestacia_riaditelka_MS Stiahnuté: 635x

Usmernenie č. 5/2016 k povinnosti riaditeliek MŠ mať od 01.01.2017 vykonanú I. atestáciu Stiahnuté: 2,677x

Usmernenie č. 4/2016 pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k zvýšeniu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov. v rámci originálnych kompetencií. Stiahnuté: 477x

Usmernenie pre riaditeľov / riaditeľky ZŠsMŠ a MŠ o určení podmienok prijatia dieťaťa do materskej školy Stiahnuté: 500x

Usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení k ustanoveniu rady školy Stiahnuté: 1,415x

Rok 2015

Usmernenie pre riaditeľov základných škôl k evidencii detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 722x

Usmernenie k vzdelávaniu v školách mimo územia Slovenskej republiky – zápis do 1. ročníka v zahraničí Stiahnuté: 960x

Usmernenie pre zriaďovateľov základných škôl k evidencii detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky v zmysle nových legislatívnych úprav platných od 01.09.2015 Stiahnuté: 1,554x

Usmernenie pre zriaďovateľov - hodnotenie riaditeľa školy alebo školského zariadenia Stiahnuté: 1,538x

Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k Centrálnemu registru k 15.09.2015 Stiahnuté: 714x

Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k zákonnej povinnosti prijatia všeobecne záväzného nariadenia v oblasti školstva Stiahnuté: 580x

Usmernenie k novým legislatívnym zmenám platným od 1.9.2015 upravujúcich dopĺňanie úväzku PZ, finančných náhrad a poskytnutia NV za prácu nadčas, ktorá vznikla zastupovaním za chýbajúceho učiteľa alebo vychovávateľa Stiahnuté: 2,301x

Odporúčanie k preplácaniu práce nadčas, udeľovaniu a čerpaniu náhradného voľna, poskytnutie pracovného voľna pri prekážkach v práci zo strany zamestnanca Stiahnuté: 1,020x

Doplnenie k usmerneniu č. 2015/001157 z 27.11.2015 k zákonnej povinnosti prijatia VZN v oblasti školstva v rámci originálnych kompetencií Stiahnuté: 420x

Stránka

  • 1