Navigácia

Obsah

IBV Strážnik

 

IBV Strážnik
Obec Likavka má vo svojom investičnom pláne na rok 2014 aj začatie prác na vytvorení podmienok pre budúcu Investičnú bytovú výstavbu Strážnik. Znamená to začatie prác na predĺžení ulice Úboč. Pre túto potrebu vznikla v roku 2013 zastavovacia štúdia spolu s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu tejto stránky. Obec osloví všetkých vlastníkov pozemkov v lokalite Strážnik ohľadom darovania, resp. odkúpenia časti pozemkov pre predĺženie spomínanej ulice. Získanie tohto pozemku je nevyhnutnou podmienkou započatia akýchkoľvek stavebných prác.

 

 

IBV Strážnik
Tento článok je zároveň oficiálnym oznamom pre všetkých, ktorí majú záujem v danej lokalite stavať, aby sa kontaktovali s vedením obce (starosta, poslanci OZ), respektíve priamo s majiteľmi predmetných pozemkov.

Vďaka tomuto zámeru môže v Likavke vyrásť 15 nových rodinných domov a mnohým vlastníkom pozemkov sa takto vďaka možnej premene ich záhrad na stavebné pozemky hodnota týchto parciel niekoľkonásobne zhodnotí.

 

 

 

IBV Strážnik

 

Príloha Veľkosť
Koordinačná situácia 313.04 KB
Zastavovacia situácia 374.68 KB
Sprievodná správa 353.36 KB
Foto 1 (Úboč - križovatka s ulicou D. Kráľovenskej) 45.41 KB
Foto 2 (strážnik spred farskej záhrady) 36.68 KB
Foto 3 (Google Earth) 59.43 KB
Zapisnica z verejného hovoru dňa 9. apríla 2014 77.07 KB