#

Navigácia

Obsah

Obec Likavka

Novinky

24.01.2020

zníženie/odpustenie poplatku za TKO a úľava na dani z nehnuteľnosti

Postup pri uplatňovaní nároku na zníženie/odpustenie poplatku za TKO a úľava pri dani z nehnuteľnosti.

Detail Oznamy OcU

22.01.2020

Upozornenie na voľný pohyb psov v obci

Vážení občania, v našej obci dlhodobo evidujeme porušovanie viacerých ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Najčastejším príkladom je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, pri ktorom v poslednom období reálne došlo k viacerým útokom a poraneniam osôb.

Detail Oznamy OcU

22.01.2020

priznanie k dani za ubytovanie

Obec Likavka ako správca daní a poplatkov, vyzýva všetkých poskytovateľov prechodného ubytovania v obci Likavka, aby podali priznanie k dani za ubytovanie najneskôr do 31.01.2020.

Detail Oznamy OcU