#

Navigácia

Obsah

Obec Likavka

Novinky

01.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 - šiesta akutalizácia

V prílohe uvádzame šiestu aktualizáciu „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.

Detail Koronavírus

01.04.2020

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v apríli 2020

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci marec 2020.

Detail Oznamy OcU

31.03.2020

Zmena úradných hodín na ÚPSVaR

Na základe prijatých opatrení zo zasadnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 sa upravujú úradné hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok s platnosťou od 1.4.2020 nasledovne:

Detail Koronavírus

31.03.2020

Dočasné prerušenie vyberania príspevku na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí

Obec Likavka z dôvodu dočasného prerušenia školskej dochádzky, pozastavuje vyberanie príspevkov na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí na obdobie mesiacov apríl, máj, jún 2020.

Detail Oznamy OcU

30.03.2020

Odklad doručovania rozhodnutí na daň z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Vážení občania - daňovníci, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku Vám oznamujeme, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2020, ktorý sa každoročne zasiela do vlastných rúk práve v tomto období sa odkladá na neurčito. O následnom doručení Vás budeme informovať.

Detail Oznamy OcU