Obsah

Marec

Dodatok č. 1 k Zmluve o pokytnutí nenávratného fifančného príspevku / Ministerstvo zdravotníctva SR - OcÚ / zverejnené 19. marca 2012 Stiahnuté: 217x | 19.03.2012

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1790/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov / Úrad vlády SR - OcÚ / zverejnené 28. marca 2012 Stiahnuté: 202x | 28.03.2012

Zmluva o rantovom účte / Prima banka Slovensko, a.s. - OcÚ / zverejnené 28. marca 2012 Stiahnuté: 207x | 28.03.2012

Zmluva o poskytnutí verejných služieb / Slovak Telekom, a.s. - OcÚ / zverejnené 29. marca 2012 Stiahnuté: 288x | 29.03.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov / OcÚ - Dobrovolná požiarna ochrana SR / zverejnené 29. marca 2012 Stiahnuté: 208x | 29.03.2012

Zmluva o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť / Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok - OcÚ / zverejnené 30. marca 2012 Stiahnuté: 196x | 30.03.2012

Február

Dodatok k zmluve č. 1/2012 / OcÚ - Edenred Slovakia, s.r.o. Bratislava / zverejnené 1. februára 2012 Stiahnuté: 210x | 01.02.2012

Kúpna zmluva / OcÚ - Stanislav Vierik / zverejnené 1. februára 2012 Stiahnuté: 307x | 01.02.2012

Zmluva o vykonávaní prímestskej autobusovej dopravy / OcÚ - SAD Liorbus, Ružomberok / zverejnené 1. februára 2012 Stiahnuté: 209x | 01.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - TJ Slávia Ružomberok / zverejnené 1. februára 2012 Stiahnuté: 231x | 01.02.2012

Hrobové miesto - F/11 / zverejnené 3. februára 2012 Stiahnuté: 207x | 03.02.2012

Dodatok k zmluve č. 200510331 / OcÚ - Vodárenská spoločnosť a.s. Ružomberok / zverejnené 9. februára 2012 Stiahnuté: 224x | 09.02.2012

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Iveta Martonová / zverejnené 10. februára 2012 Stiahnuté: 201x | 10.02.2012

Hrobové miesto - B/254 / zverejnené 13. februára 2012 Stiahnuté: 205x | 13.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Daniela Rázgová / zverejnené 17. februára 2012 Stiahnuté: 223x | 17.02.2012

Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Mária Černáková / zverejnené 20. februára 2012 Stiahnuté: 210x | 20.02.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Ivona Gubalová / zverejnené 20. februára 2012 Stiahnuté: 203x | 20.02.2012

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Marta Halásová / zverejnené 20. februára 2012 Stiahnuté: 204x | 20.02.2012

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Anna Nováková / zverejnené 20. februára 2012 Stiahnuté: 215x | 20.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Ružomberský JAZZ BAND / zverejnené 21. februára 2012 Stiahnuté: 199x | 21.02.2012

Stránka