Obsah

Február

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Urbárske pozemkové spoločenstvo / zverejnené 21. februára 2012 Stiahnuté: 212x | 21.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Miroslav Švidroň / zverejnené 22. februára 2012 Stiahnuté: 202x | 22.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Martin Bartoš / zverejnené 23. februára 2012 Stiahnuté: 203x | 23.02.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - Lodnomodeláksky klub Likavka / zverejnené 23. februára 2012 Stiahnuté: 209x | 23.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Monika Mišíková / zverejnené 24. februára 2012 Stiahnuté: 215x | 24.02.2012

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská Bystrica / zverejnené 24. februára 2012 Stiahnuté: 228x | 24.02.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - JH-ROAD, s.r.o. Likavka / zverejnené 27. februára 2012 Stiahnuté: 207x | 27.02.2012

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Iveta Rabinská, Likavka / zverejnené 28. februára 2012 Stiahnuté: 211x | 28.02.2012

Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu / OcÚ - ENVIDOM, Bratislava / zverejnené 29. februára 2012 Stiahnuté: 234x | 29.02.2012

Január

Zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie / OcÚ - Komunálna poisťovňa, Bratislava / zverejnené 2. januára 2012 Stiahnuté: 260x | 02.01.2012

Hrobové miesto - F/17 / zverejnené 13. januára 2012 Stiahnuté: 221x | 13.01.2012

Hrobové miesto - B/318 / zverejnené 13. januára 2012 Stiahnuté: 250x | 13.01.2012

Hrobové miesto - C/710 / zverejnené 13. januára 2012 Stiahnuté: 213x | 13.01.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - ZO SZCH Likavka / zverejnené 13. januára 2012 Stiahnuté: 287x | 13.01.2012

Hrobové miesto - C/446, C/447 / zverejnené 18. januára 2012 Stiahnuté: 209x | 18.01.2012

Hrobové miesto - C/6 / zverejnené 18. januára 2012 Stiahnuté: 225x | 18.01.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - OŠK Likavka / zverejnené 24. januára 2012 Stiahnuté: 218x | 24.01.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - eRko HKSD OC Liptov / zverejnené 25. januára 2012 Stiahnuté: 217x | 25.01.2012

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti / OcÚ - Stanislav Vierik / zverejnené 25. januára 2012 Stiahnuté: 253x | 25.01.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / OcÚ - OZ Metenici, Likavka / zverejnené 26. januára 2012 Stiahnuté: 247x | 26.01.2012

Stránka