Obsah

Október

Zmluva o nájme / OcÚ - Eva Lámošová, Likavka / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 248x | 31.10.2012

Zmluva o elektronickej faktúre č. 12220787 / OcÚ - SOFTIP a.s., B. BystricaZmluva o nájme / OcÚ - Eva Lámošová, Likavka / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 246x | 31.10.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 304x | 31.10.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Dávid Mláka, Ružomberok / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 243x | 31.10.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Patrik Cigáš, B. Potok / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 242x | 31.10.2012

Hrobové miesto - B/283 / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 233x | 31.10.2012

Hrobové miesto - C/312 / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 246x | 31.10.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Ľuboš Lúdik, Likavka / zverejnené 31. októbra 2012 Stiahnuté: 267x | 31.10.2012

Dodatok k zmluve zo dňa 12.10.2010 / OcÚ - Miroslav Švidroň, Ružomberok / zverejnené 26. januára 2012 Stiahnuté: 249x | 12.10.2010

September

Hrobové miesto - B/170 / zverejnené 4. septembra 2012 Stiahnuté: 273x | 04.09.2012

Hrobové miesto - F/29 / zverejnené 7. septembra 2012 Stiahnuté: 241x | 07.09.2012

Hrobové miesto - B/68 / zverejnené 11. septembra 2012 Stiahnuté: 235x | 11.09.2012

Hrobové miesto - B/52 / zverejnené 12. septembra 2012 Stiahnuté: 240x | 12.09.2012

Hrobové miesto - C/600 / zverejnené 16. septembra 2012 Stiahnuté: 261x | 16.09.2012

Hrobové miesto - B/66 / zverejnené 16. septembra 2012 Stiahnuté: 250x | 16.09.2012

Nájomná zmluva č. L9916/2012 / OcÚ - PD Likavka / zverejnené 18. septembra 2012 Stiahnuté: 345x | 18.09.2012

Zmluva o dielo č. HDS-2012-002 (kamerový systém) / OcÚ - HDS, a.s. Dolný Kubín / zverejnené 18. septembra 2012 Stiahnuté: 461x | 18.09.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Radoslava Kanderová, Vlachy / zverejnené 19. septembra 2012 Stiahnuté: 350x | 19.09.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - Emil Gulčík, Čadca / zverejnené 19. septembra 2012 Stiahnuté: 273x | 19.09.2012

Zmluva o nájme / OcÚ - MEKKA s.r.o. Komárno / zverejnené 19. septembra 2012 Stiahnuté: 242x | 19.09.2012

Stránka