Obsah

August

Zmluva o nájme hnuteľnej veci / OcÚ - Marek Soviš, Likavka / zverejnené 14. augusta 2012 Stiahnuté: 240x | 14.08.2012

Kúpna zmluva / OcÚ - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava / zverejnené 15. augusta 2012 Stiahnuté: 237x | 15.08.2012

Hrobové miesto - B/333 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 209x | 25.08.2012

Zmluva č. 200-24-5379/2012 / OcÚ - Geodetický a kartografický ústav Bratislava / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 223x | 25.08.2012

Hrobové miesto - B/229 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 218x | 25.08.2012

Hrobové miesto - C/469 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 233x | 25.08.2012

Hrobové miesto - C/474 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 221x | 25.08.2012

Hrobové miesto - E/164 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 206x | 25.08.2012

Hrobové miesto - E/267 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 220x | 25.08.2012

Hrobové miesto - B/94 / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 225x | 25.08.2012

Dohoda k Zmluve o poskytnutí finančnej čiastky v roku 6/7/2012 / Mondi SCP, a.s. Ružomberok - OcU / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 242x | 25.08.2012

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky v roku 6/7/2012 / Mondi SCP, a.s. Ružomberok - OcU / zverejnené 25. augusta 2012 Stiahnuté: 261x | 25.08.2012

Hrobové miesto - B/118 / zverejnené 28. augusta 2012 Stiahnuté: 287x | 28.08.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť CD/2012/17122-MPa / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 30. augusta 2012 Stiahnuté: 259x | 30.08.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.8.2010 / OcÚ - Ľudmila Bombová, Likavka / zverejnené 3. apríla 2012 Stiahnuté: 217x | 18.08.2010

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.8.2010 / OcÚ - Monika Misíková, Likavka / zverejnené 7. júna 2012 Stiahnuté: 239x | 31.08.2010

Jún

Zmluva o reklame / JAKOPS, s.r.o. Liptovské Revúce, Peter Žáčik, Likavka - OcÚ / zverejnené 1. júna 2012 Stiahnuté: 245x | 01.06.2012

Dodatok č. 7 k Zmluve o úvere č. 33/010/2003 / Prima banka Slovensko a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 5. júna 2012 Stiahnuté: 300x | 05.06.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov (KD) / OcÚ - Otto Trepáň, Likavka / zverejnené 6. júna 2012 Stiahnuté: 227x | 06.06.2012

Zmluva o pratnerskej spolupráci / OcÚ - Obec Popesti, osada Bodonoš, Rumunská republika / zverejnené 7. júna 2012 Stiahnuté: 221x | 07.06.2012

Stránka