Obsah

Máj

Hrobové miesto - C/700 / zverejnené 24. mája 2012 Stiahnuté: 183x | 24.05.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov (KD) / OcÚ - EUROTEX-RE, s.r.o. Zvolen / zverejnené 24. mája 2012 Stiahnuté: 179x | 24.05.2012

Zmluva o reklame / SLOVMONT, družstvo, Ružomberok - OcÚ / zverejnené 25. mája 2012 Stiahnuté: 176x | 25.05.2012

Zmluva o reklame / Vodárenská spoločnosť a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 25. mája 2012 Stiahnuté: 182x | 25.05.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov (KD) / OcÚ - Madzurová Mária, Ružomberok / zverejnené 28. mája 2012 Stiahnuté: 162x | 28.05.2012

Zmluva o spolupráci / AQUA KUBÍN s.r.o. Dolný Kubín - OcÚ / zverejnené 29. mája 2012 Stiahnuté: 193x | 29.05.2012

Zmluva o reklame / MKL DRINK SERVIS s.r.o. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 29. mája 2012 Stiahnuté: 199x | 29.05.2012

Zmluva o reklame / Marian Marton, Likavka - OcÚ / zverejnené 29. mája 2012 Stiahnuté: 210x | 29.05.2012

Zmluva o reklame / Papri-svet s.r.o. Likavka - OcÚ / zverejnené 29. mája 2012 Stiahnuté: 228x | 29.05.2012

Hrobové miesto - F/81 / zverejnené 29. mája 2012 Stiahnuté: 170x | 29.05.2012

Zmluva o reklame / STOLAMED, Likavka - OcÚ / zverejnené 30. mája 2012 Stiahnuté: 173x | 30.05.2012

Zmluva o reklame / GRENSTAVE, s.r.o. Likavka - OcÚ / zverejnené 30. mája 2012 Stiahnuté: 190x | 30.05.2012

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 833872/01 / Prima banka Slovensko, a.s. - OcÚ / zverejnené 31. mája 2012 Stiahnuté: 493x | 31.05.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov (KD) / OcÚ - VALAND, s.r.o. Ružomberok / zverejnené 31. mája 2012 Stiahnuté: 193x | 31.05.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 1/2012/§52/2012/NP V-2 / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 31. mája 2012 Stiahnuté: 180x | 31.05.2012

Apríl

Hrobové miesto - E/101 / zverejnené 5. apríla 2012 Stiahnuté: 194x | 05.04.2012

Hrobové miesto - D/351 / zverejnené 11. apríla 2012 Stiahnuté: 212x | 11.04.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / Ministerstvo kultúry SR - OcÚ / zverejnené 11. apríla 2012 Stiahnuté: 214x | 11.04.2012

Hrobové miesto - E/109 / zverejnené 12. apríla 2012 Stiahnuté: 191x | 12.04.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie / Ministerstvo vnútra SR - OcÚ / zverejnené 13. apríla 2012 Stiahnuté: 190x | 13.04.2012

Stránka