Obsah

Apríl

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Maroš Dubovec - DUMAR, Likavka / zverejnené 16. apríla 2012 Stiahnuté: 254x | 16.04.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Juliana Kaliská, Likavka / zverejnené 17. apríla 2012 Stiahnuté: 230x | 17.04.2012

Hrobové miesto - B/251 / zverejnené 18. apríla 2012 Stiahnuté: 296x | 18.04.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Urbárske pozemkové spoločenstvo, Likavka / zverejnené 18. apríla 2012 Stiahnuté: 229x | 18.04.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Michal Nemček, Likavka 994 / zverejnené 19. apríla 2012 Stiahnuté: 241x | 19.04.2012

Hrobové miesto - E/161 / zverejnené 20. apríla 2012 Stiahnuté: 244x | 20.04.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Michal Mliečko, Likavka / zverejnené 25. apríla 2012 Stiahnuté: 246x | 25.04.2012

Hrobové miesto - B/238 / zverejnené 26. apríla 2012 Stiahnuté: 239x | 26.04.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MEKKA s.r.o., Komárno / zverejnené 26. apríla 2012 Stiahnuté: 237x | 26.04.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 27. apríla 2012 Stiahnuté: 245x | 27.04.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 27. apríla 2012 Stiahnuté: 219x | 27.04.2012

Darovacia zmluva B-2011/1679-037813617 / Úrad informácií a prognóz školstva, Bratislava - OcÚ / zverejnené 27. apríla 2012 Stiahnuté: 235x | 27.04.2012

Hrobové miesto - B/225 / zverejnené 26. apríla 2012 Stiahnuté: 243x | 26.04.2012

Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami / Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia horného Váhu Ružomberok - OcÚ / zverejnené 27. apríla 2012 Stiahnuté: 308x | 27.04.2012

Marec

Hrobové miesto - D/303 / zverejnené 1. marca 2012 Stiahnuté: 232x | 01.03.2012

Hrobové miesto - C/557 / zverejnené 1. marca 2012 Stiahnuté: 238x | 01.03.2012

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu / Jozef Čurilla - OcÚ / zverejnené 2. marca 2012 Stiahnuté: 239x | 02.03.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení výkopových prác v súvyslosti s pochovávaním alebo exumáciou / OcÚ - Iveta Martonová, Likavka / zverejnené 2. marca 2012 Stiahnuté: 263x | 02.03.2012

Zmluva o bežnom účte / OcÚ - Prima banka Slovensko, a.s. Žilina / zverejnené 6. marca 2012 Stiahnuté: 330x | 06.03.2012

Dohoda o dodávke výrobkov a tovaru / OcÚ - DOXX Minerál, s.r.o. Žilina / zverejnené 13. marca 2012 Stiahnuté: 276x | 13.03.2012

Stránka