Obsah

Máj

Zmluva o nájme / OcÚ - Očný optika ZOOM, Bratislava / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 306x | 10.05.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - MEKKA s.r.o., Komárno / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 242x | 10.05.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 307x | 10.05.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Dana Vlhová, Liptovský Mikuláš / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 326x | 10.05.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - MEKKA s.r.o., Komárno / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 317x | 10.05.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Dávid Mláka, Ružomberok / zverejnené 10. mája 2013 Stiahnuté: 326x | 10.05.2013

Apríl

Zmluva o grantovom účte / Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 30. apríla 2013 Stiahnuté: 289x | 30.04.2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / Ing. Pavel Fianta, Smrečany - OcÚ / zverejnené 29. apríla 2013 Stiahnuté: 303x | 29.04.2013

Zmluva č. N3/2013 o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Marián Breyer, s.r.o. Likavka / zverejnené 26. apríla 2013 Stiahnuté: 251x | 26.04.2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D5/2013 / OcÚ - Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok / zverejnené 26. apríla 2013 Stiahnuté: 254x | 26.04.2013

Dodatok č. 1 k zmluve D4/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / OcÚ - Dedinská folklórna skupina LIKAVA / zverejnené 26. apríla 2013 Stiahnuté: 259x | 26.04.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Emil Gulčík, Čadca / zverejnené 11. apríla 2013 Stiahnuté: 331x | 11.04.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Mária Hradská, Likavka / zverejnené 11. apríla 2013 Stiahnuté: 356x | 11.04.2013

Zmluva o zbere elektroodpadu / SEWA a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 2. apríla 2013 Stiahnuté: 246x | 02.04.2013

Marec

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy / SSE-D a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 28. marca 2013 Stiahnuté: 258x | 28.03.2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy / SSE-D a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 28. marca 2013 Stiahnuté: 307x | 28.03.2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy / SSE-D a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 28. marca 2013 Stiahnuté: 378x | 28.03.2013

Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Likavčianka / Slovenský vodohospodársky podnik Ružomberok - OcÚ / zverejnené 28. marca 2013 Stiahnuté: 258x | 28.03.2013

Hrobové miesto C/451 / zverejnené 27. marca 2013 Stiahnuté: 233x | 27.03.2013

Zmluva o užívaní poľovného revíru Likava - Choč / Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - Poľovné združenie Likava - Choč / zverejnené 27. marca 2013 Stiahnuté: 719x | 27.03.2013

Stránka