Obsah

Marec

Hrobové miesto C/621 / zverejnené 26. marca 2013 Stiahnuté: 213x | 26.03.2013

Zmluva č. 66 o poskytnutí finančného prostriedku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/070 / Žilinský samosprávny kraj - OcÚ / zverejnené 22. marca 2013 Stiahnuté: 265x | 22.03.2013

Dohoda č. 5/§ 50j/2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 21. marca 2013 Stiahnuté: 237x | 21.03.2013

Hrobové miesto B/437 / zverejnené 20. marca 2013 Stiahnuté: 217x | 20.03.2013

Hrobové miesto B/158 / zverejnené 20. marca 2013 Stiahnuté: 231x | 20.03.2013

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce / OcÚ - SAGI s.r.o. Žilina / zverejnené 13. marca 2013 Stiahnuté: 442x | 13.03.2013

Zmluva o zabezpečení dopravných služieb / OcÚ - SAD Liorbus, a.s. Ružomberok / zverejnené 13. marca 2013 Stiahnuté: 264x | 13.03.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Simona Mišovie, Likavka / zverejnené 13. marca 2013 Stiahnuté: 224x | 13.03.2013

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Martin Bartoš, Ružomberok / zverejnené 9. marca 2013 Stiahnuté: 225x | 09.03.2013

Zmluva č. N1/2013 o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Františka Halušková, Likavka / zverejnené 7. marca 2013 Stiahnuté: 274x | 07.03.2013

Zmluva č. N1/2013 o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Eva Remeňová, Drážkovce / zverejnené 7. marca 2013 Stiahnuté: 292x | 07.03.2013

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu / OcÚ - Jozef Čurilla - JOMA, Vrútky / zverejnené 4. marca 2013 Stiahnuté: 305x | 04.03.2013

Zmluva č. N1/2013 o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 1. marca 2013 Stiahnuté: 247x | 01.03.2013

Február

Hrobové miesto F/8 / zverejnené 20. februára 2013 Stiahnuté: 243x | 20.02.2013

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Maroš Dubovec DUMAR, Likavka / zverejnené 18. februára 2013 Stiahnuté: 229x | 18.02.2013

Hrobové miesto C/662 / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 246x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Tatiana Machiniaková, Hnúšťa / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 316x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MVDr. Jaroslav Hrčka, Ružomberok / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 336x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 241x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Dávid Mláka, Ružomberok / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 322x | 12.02.2013

Stránka