Obsah

Február

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 390x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Blaženka Klačková, Likavka / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 269x | 12.02.2013

Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Dana Vlhová, Liptovský Mikuláš / zverejnené 12. februára 2013 Stiahnuté: 357x | 12.02.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR / zverejnené 11. februára 2013 Stiahnuté: 235x | 11.02.2013

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Urbárske pozemkové spoločenstvo, Likavka / zverejnené 11. februára 2013 Stiahnuté: 255x | 11.02.2013

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Iveta Rabinská, Likavka / zverejnené 7. februára 2013 Stiahnuté: 221x | 07.02.2013

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská Bystrica / zverejnené 5. februára 2013 Stiahnuté: 250x | 05.02.2013

Január

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - JH-ROAD s.r.o. Likavka / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 236x | 31.01.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Ivona Gubalová, Ružomberok / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 221x | 31.01.2013

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Mária Černáková, LM / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 257x | 31.01.2013

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Daniela Rázgová, Likavka / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 233x | 31.01.2013

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Anna Nováková, Likavka / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 247x | 31.01.2013

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Marta Halásová, Ružomberok / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 247x | 31.01.2013

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku / OcÚ - Anna Smiešna, Ružomberok / zverejnené 31. januára 2013 Stiahnuté: 254x | 31.01.2013

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Miroslav Švidroň, Ružomberok / zverejnené 30. januára 2013 Stiahnuté: 231x | 30.01.2013

Hrobové miesto E/60 / zverejnené 30. januára 2013 Stiahnuté: 215x | 30.01.2013

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Iveta Martonová, Likavka / zverejnené 30. januára 2013 Stiahnuté: 233x | 30.01.2013

Zmluva o odbere elektrickej energie / OcÚ - Technické služby Ružomberok, a.s. / zverejnené 30. januára 2013 Stiahnuté: 235x | 30.01.2013

Zmluva č. D3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / OcÚ - eRko _ HKSD OC Liptov, LM / zverejnené 21. januára 2013 Stiahnuté: 222x | 21.01.2013

Hrobové miesto B/3 / zverejnené 21. januára 2013 Stiahnuté: 224x | 21.01.2013

Stránka