Obsah

Január

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 4205100313 / Komunálna poisťovňa - OcÚ / zverejnené 16. januára 2013 Stiahnuté: 251x | 16.01.2013

Dohoda o predĺžení splatnosti poistného / Komunálna poisťovňa - OcÚ / zverejnené 16. januára 2013 Stiahnuté: 276x | 16.01.2013

Zmluva č. D2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / OcÚ - OZ METENÍCI LIKAVKA / zverejnené 13. januára 2013 Stiahnuté: 258x | 13.01.2013

Hrobové miesto C/639 / zverejnené 10. januára 2013 Stiahnuté: 238x | 10.01.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zneškodnenie odpadov / OcÚ - OZO, a.s. LM / zverejnené 10. januára 2013 Stiahnuté: 247x | 10.01.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 4. januára 2013 Stiahnuté: 240x | 04.01.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 4. januára 2013 Stiahnuté: 250x | 04.01.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Michal Haluška, Likavka / zverejnené 4. januára 2013 Stiahnuté: 313x | 04.01.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Bibiana Pavlíková, Likavka / zverejnené 4. januára 2013 Stiahnuté: 229x | 04.01.2013

Zmluva o nájme / OcÚ - Dávid Mláka, Ružomberok / zverejnené 4. januára 2013 Stiahnuté: 276x | 04.01.2013

Zmluva č. D4/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / OcÚ - Detská folklórna skupina LIKAVA / zverejnené 2. januára 2013 Stiahnuté: 237x | 02.01.2013

Zmluva č. D1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / OcÚ - OŠK Likavka / zverejnené 2. januára 2013 Stiahnuté: 240x | 02.01.2013

Stránka