#

Obsah

December

Rámcová kúpna zmluva č. 17/2014 / OcÚ - Pilex s.r.o., Ružomberok / zverejnené 22. decembra 2014 Stiahnuté: 165x | 22.12.2014

Hrobové miesto C/573 / zverejnené 16. decembra 2014 Stiahnuté: 198x | 16.12.2014

Hrobové miesto C/684 / zverejnené 12. decembra 2014 Stiahnuté: 193x | 12.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Alpha Medical a.s. Martin / zverejnené 12. decembra 2014 Stiahnuté: 193x | 12.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - SZUŠ Jánoš, Ružomberok / zverejnené 4. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 186x | 04.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - ZUŠ L. Fullu, Ružomberok / zverejnené 4. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 174x | 04.12.2014

Zmluva o poskytovani servisnych sluzieb / Geosense SK s.r.o. - Obec Likavka / zverejnené 3. decembra 2014 Stiahnuté: 262x | 03.12.2014

Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-R-498-003/2014 / Ministerstvo vnútra SR - Obec Likavka / zverejnená 2. decembra 2014 Stiahnuté: 195x | 02.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MEKKA s.r.o. Komárno / zverejnené 2. decembra 2014 Stiahnuté: 180x | 02.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - Mgr. Viera Bakošová, Likavka / zverejnené 1. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 169x | 01.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - Peter Švichký, Likavka / zverejnené 1. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 187x | 01.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - JUDr. Miroslav Brtko, Likavka / zverejnené 1. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 175x | 01.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - Michal Nemcek, Likavka / zverejnené 1. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 210x | 01.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Obec Likavka - OZ Meteníci, Likavka / zverejnené 1. decembra 2014.pdf Stiahnuté: 182x | 01.12.2014

November

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - AIDAN s.r.o. Bratislava / zverejnené 28. novembra 2014 Stiahnuté: 199x | 28.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Daniela Žitníková, Likavka / zverejnené 28. novembra 2014 Stiahnuté: 212x | 28.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Orientalico, Bibiana Hlaváčová, Ružomberok / zverejnené 28. novembra 2014 Stiahnuté: 178x | 28.11.2014

Hrobové miesto C/402 / zverejnené 26. novembra 2014 Stiahnuté: 186x | 26.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Marián Breyer, Likavka / zverejnené 21. novembra 2014 Stiahnuté: 242x | 21.11.2014

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu (4100031865) / SPP a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 20. novembra 2014 Stiahnuté: 186x | 20.11.2014

Stránka