#

Obsah

Október

Dohoda k Zmluve o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 21/9/2014 / MONDI SCP a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 2. októbra 2014 Stiahnuté: 171x | 02.10.2014

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 21/9/2014 / MONDI SCP a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 2. októbra 2014 Stiahnuté: 181x | 02.10.2014

September

Dohoda č. 1/2014 k Dohode č. 16/§50j/NS 2014/ŠR zo dňa 24.9.2014 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 12. decembra 2014 Stiahnuté: 168x | 24.09.2014

Dohoda č. 1/2014 k dohode č. 30/§52/2014/ŠR zo dňa 8.9.2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 11. decembra 2014 Stiahnuté: 168x | 08.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - SZUŠ Jánoš, Ružomberok / zverejnené 30. septembra 2014 Stiahnuté: 163x | 30.09.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 39/§12/MOS/2014/OBEC o podmienkach vykonávania menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 29. septembra 2014 Stiahnuté: 175x | 29.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Adriana Turanová, Likavka / zverejnené 26. septembra 2014 Stiahnuté: 239x | 26.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Zdenko Gašpar, Likavka / zverejnené 26. septembra 2014 Stiahnuté: 225x | 26.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok / zverejnené 25. septembra 2014 Stiahnuté: 186x | 25.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MEKKA s.r.o. Komárno / zverejnené 23. septembra 2014 Stiahnuté: 185x | 23.09.2014

Dohoda č. 16/§ 50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 25. septembra 2014 Stiahnuté: 194x | 25.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anna Pažitková, Ružomberok / zverejnené 21. septembra 2014 Stiahnuté: 240x | 21.09.2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190013294 / Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 12. septembra 2014 Stiahnuté: 186x | 12.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Beata Martonová, Likavka / zverejnené 12. septembra 2014 Stiahnuté: 224x | 12.09.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Karol Marton, Likavka / zverejnené 12. septembra 2014 Stiahnuté: 238x | 12.09.2014

Dohoda č. 30 /§ 52/2014/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 9. septembra 2014 Stiahnuté: 174x | 09.09.2014

August

Dohoda č. 1/2014 k Dohode č. 24/§52a/2014/ŠR zo dňa 25.8.2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 12. decembra 2014 Stiahnuté: 183x | 25.08.2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190013281 / Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 31. augusta 2014 Stiahnuté: 199x | 31.08.2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190013280 / Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 31. augusta 2014 Stiahnuté: 177x | 31.08.2014

Dohoda č. 24 /§ 52a/2014/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 27. augusta 2014 Stiahnuté: 171x | 27.08.2014

Stránka