#

Obsah

August

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Ľudmila Brožová, Likavka / zverejnené 22. augusta 2014 Stiahnuté: 245x | 22.08.2014

Zmluva o odbere, preprave, ďalľšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov / OcÚ - Peter Bolek - EKORAY / zverejnené 6. augusta 2014 Stiahnuté: 167x | 06.08.2014

Hrobové miesto C/1 / zverejnené 1. augusta 2014 Stiahnuté: 177x | 01.08.2014

Hrobové miesto C/28 / zverejnené 1. augusta 2014 Stiahnuté: 165x | 01.08.2014

Júl

Zmluva o prenájme reklamnej plochy / Alpha medical a.s Martin - OcÚ / zverejnené 31. júla 2014 Stiahnuté: 241x | 31.07.2014

Dodatok č. 1/2014 k Dohode č. 10/§50j/NS2014/ŠR - ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 22. júla 2014 Stiahnuté: 157x | 22.07.2014

Dohoda o spolupráci - Likavské hradné dni / Liptovské múzeum, Ružomberok - OcÚ / zverejnené 17. júla 2014 Stiahnuté: 167x | 17.07.2014

Zmluva o dielo (ZŠ s MŠ - pergola, šatne) / OcÚ - BAPE DK s.r.o. D. Kubín / zverejnené 16. júla 2014 Stiahnuté: 189x | 16.07.2014

Hrobové miesto C/636 / zverejnené 16. júla 2014 Stiahnuté: 158x | 16.07.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MEKKA s.r.o. Komárno / zverejnené 15. júla 2014 Stiahnuté: 169x | 15.07.2014

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb / Komunálna poisžovňa, Bratislava - OcÚ / zverejnené 4. júla 2014 Stiahnuté: 187x | 04.07.2014

Hrobové miesto B/399 / zverejnené 4. júla 2014 Stiahnuté: 160x | 04.07.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Martin Mičáň, Likavka / zverejnené 4. júla 2014 Stiahnuté: 248x | 04.07.2014

Jún

Dohoda č. 1/2014 k Dohode č. 17/§52a/2014/ŠR zo dňa 25.6.2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 12. decembra 2014 Stiahnuté: 163x | 25.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Zdenko Gašpar, Likavka / zverejnené 27. júna 2014 Stiahnuté: 164x | 27.06.2014

Zmluva o komisionálnom predaji / eXERTO s.r.o. Likavka - OcÚ / zverejnené 27. júna 2014 Stiahnuté: 201x | 27.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Katarína Urbáková, Skalité / zverejnené 27. júna 2014 Stiahnuté: 166x | 27.06.2014

Hrobové miesto C/429 / zverejnené 27. júna 2014 Stiahnuté: 249x | 27.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Zuzana Pindurová, Likavka / zverejnené 26. júna 2014 Stiahnuté: 158x | 26.06.2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190008765 / Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 25. júna 2014 Stiahnuté: 161x | 25.06.2014

Stránka