Obsah

Marec

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve / OcÚ - Iveta Martonová, Likavka / zverejnené 31. marca 2014 Stiahnuté: 267x | 31.03.2014

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve / OcÚ - Ľudmila Bombová, Likavka / zverejnené 31. marca 2014 Stiahnuté: 241x | 31.03.2014

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve / OcÚ - Martin Bartoš, Rbk / zverejnené 31. marca 2014 Stiahnuté: 249x | 31.03.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Jarmila Ovadová, Martinček / zverejnené 26. marca 2014 Stiahnuté: 235x | 26.03.2014

Hrobové miesto F/52 / zverejnené 11. marca 2014 Stiahnuté: 231x | 11.03.2014

Hrobové miesto C/88 / zverejnené 10. marca 2014 Stiahnuté: 240x | 10.03.2014

Hrobové miesto C/707 / zverejnené 10. marca 2014 Stiahnuté: 232x | 10.03.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MEKKA s.r.o. Bratislava / zverejnené 4. marca 2014 Stiahnuté: 234x | 04.03.2014

Zmluva o zabezpečení dopravných služieb č. 43/RK/2014 / SAD Liorbus a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 3. marca 2014 Stiahnuté: 261x | 03.03.2014

Február

Zmluva č. 5190008639 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie / Komunálna poisťovňa, Bratislava - OcÚ / zverejnené 28. februára 2014 Stiahnuté: 269x | 28.02.2014

Dohoda č. 30 /§12/MOS/2014/ OBEC o podmienkach vykonávania menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 28. februára 2014 Stiahnuté: 252x | 28.02.2014

Hrobové miesto E/222 / zverejnené 27. februára 2014 Stiahnuté: 242x | 27.02.2014

Dohoda č. 4 /§ 52a/2014/ VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 26. februára 2014 Stiahnuté: 234x | 26.02.2014

Dohoda č. 16 /§ 52a/2014/ VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 26. februára 2014 Stiahnuté: 242x | 26.02.2014

Zmluva o ustanovení platcu faktúr za vodné a stočné / Vodárenská spoločnosť, Ružomberok - PD Likavka - OcÚ / zverejnené 21. februára 2014 Stiahnuté: 304x | 21.02.2014

Hrobové miesto F/41 / zverejnené 20. februára 2014 Stiahnuté: 248x | 20.02.2014

Hrobové miesto F/85 / zverejnené 17. februára 2014 Stiahnuté: 239x | 17.02.2014

Hrobové miesto B/337 / zverejnené 14. februára 2014 Stiahnuté: 239x | 14.02.2014

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu / Joma Travel s.r.o. Vrútky - OcÚ / zverejnené 13. februára 2014 Stiahnuté: 264x | 13.02.2014

Zmluva č. D8/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov / OcÚ - OZ HAPPY MOMENTS, Ružomberok / zverejnené 11. februára 2014 Stiahnuté: 365x | 11.02.2014

Stránka