#

Obsah

Marec

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190016099 / Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 6. marca 2015 Stiahnuté: 129x | 06.03.2015

Zmluva D8/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce / Obec Likavka - OŠK Likavka / zverejnené 2. marca 2015 Stiahnuté: 135x | 02.03.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Janka Hrčková, Likavka - OcÚ / zverejnené 1. marca 2015 Stiahnuté: 122x | 01.03.2015

Február

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie procesu verejného obstarávania / Eproject s.r.o. LM - OcÚ / zverejnené 26. februára 2015 Stiahnuté: 139x | 26.02.2015

Dohoda č. 19/§12/MOS/2015/OBEC o podmienkach vykonávania menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 26. februára 2015 Stiahnuté: 139x | 26.02.2015

Rámcová dohoda uzatvorená podľa §409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka (kancelárske potreby) / OcÚ - STEPA Slovakia s.r.o. Ružomberok / zverejnené 25. februára 2015 Stiahnuté: 131x | 25.02.2015

Rámcová dohoda uzatvorená podľa §409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka (spotrebný tovar) / OcÚ - STEPA Slovakia s.r.o. Ružomberok / zverejnené 25. februára 2015 Stiahnuté: 129x | 25.02.2015

Rámcová dohoda uzatvorená podľa §409 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka (čistiace prostriedky) / OcÚ - STEPA Slovakia s.r.o. Ružomberok / zverejnené 25. februára 2015 Stiahnuté: 133x | 25.02.2015

Hrobové miesto C/590 / zverejnené 25. februára 2015 Stiahnuté: 133x | 25.02.2015

Zmluva o zabezpečení dopravných služieb č. 43/RK/2014 / SAD Liorbus a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 24. februára 2015 Stiahnuté: 128x | 24.02.2015

Zmluva o zabezpečení dopravných služieb č. 37/RK/2015 / SAD Liorbus a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 18. februára 2015 Stiahnuté: 153x | 18.02.2015

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu č. 105007 / Joma Travel s.r.o. Vrútky - OcÚ / zverejnené 18. februára 2015 Stiahnuté: 130x | 18.02.2015

Dohoda č. 6/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 17. februára 2015 Stiahnuté: 136x | 17.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Ján Sekan, Likavka - OcÚ / zverejnené 16. februára 2015 Stiahnuté: 128x | 16.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Peter Hnát, Ružomberok - OcÚ / zverejnené 13. februára 2015 Stiahnuté: 200x | 13.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / František Holota, Likavka - OcÚ / zverejnené 10. februára 2015 Stiahnuté: 127x | 10.02.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Jiřina Nemčeková, Likavka - OcÚ / zverejnené 6. februára 2015 Stiahnuté: 136x | 06.02.2015

Január

Dotatok č. 1 k Dohode č. 7/§12/MOS/2015/OBEC o podmienkach vykonávania menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 30. januára 2015 Stiahnuté: 144x | 30.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Flea Market s.r.o. Revúca - OcÚ / zverejnené 30. januára 2015 Stiahnuté: 154x | 30.01.2015

Hrobové miesto B/267 / zverejnené 28. januára 2015 Stiahnuté: 148x | 28.01.2015

Stránka