#

Obsah

Január

Hrobové miesto F/69 / zverejnené 28. januára 2015 Stiahnuté: 119x | 28.01.2015

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov / Obec Likavka - Prima banka / zverejnené 27. januára 2015.pdf Stiahnuté: 303x | 27.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Karol Marton, Likavka - OcÚ / zverejnené 23. januára 2015 Stiahnuté: 182x | 23.01.2015

Hrobové miesto B/235 / zverejnené 21. januára 2015 Stiahnuté: 125x | 21.01.2015

Hrobové miesto E/162 / zverejnené 21. januára 2015 Stiahnuté: 115x | 21.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Katarína Palúchová, Ružomberok - OcÚ / zverejnené 19. januára 2015 Stiahnuté: 128x | 19.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Ján Švalec, Likavka - OcÚ / zverejnené 16. januára 2015 Stiahnuté: 145x | 16.01.2015

Zmluva o dielo č. 23/2015 / OcÚ - VF Project a Marketing s.r.o. Šaľa-Veča / zverejnené 14. januára 2015 Stiahnuté: 135x | 14.01.2015

Hrobové miesto C/646 / zverejnené 15. januára 2015 Stiahnuté: 126x | 15.01.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. D5/2015 / OcÚ - OZ Meteníci, Likavka / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 131x | 13.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D4/2015 / OcÚ - ZŠ s MŠ Likavka / zverejnené 13. januára 2015.pdf Stiahnuté: 155x | 13.01.2015

Zmluva č. D6/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 / OcÚ - eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Bratislava / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 137x | 13.01.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. D7/2015 / OcÚ - DFS LIKAVA, Likavka / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 117x | 13.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D3/2015 / OcÚ - Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vinceta / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 124x | 13.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Milan XY, Čadca - OcÚ / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 161x | 13.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / Natália Apolenárová, Likavka - OcÚ / zverejnené 3. januára 2015 Stiahnuté: 126x | 03.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D2/2015 / OcÚ - CVČ Elán, Rbk / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 130x | 13.01.2015

Dohoda o poskytnutí futbalového ihriska / Obec Likavka - MFK Ružomberok / zverejnené 2. januára 2015 Stiahnuté: 157x | 02.01.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D1/2015 / OcÚ - OZ HAPPY MOMENTS, Rbk / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 123x | 13.01.2015

Hrobové miesto B/220 / zverejnené 13. januára 2015 Stiahnuté: 118x | 13.01.2015

Stránka