Obsah

December

Dohoda o zdruzeni prostriedkov / Obec Likavka - Mesto Ružomberok / zverejnené 10. decembra 2015 Stiahnuté: 255x | 10.12.2015

Dohoda o refundácii nákladov / OcÚ - Lombard s.r.o. Piešťany / zverejnené 3. decembra 2015 Stiahnuté: 299x | 03.12.2015

Dohoda a súhlas s umiestnením zariadení telekomunikačnej siete č. VB9915120101 / OcÚ - Lombard s.r.o. Piešťany / zverejnené 3. decembra 2015 Stiahnuté: 435x | 03.12.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo-M.Cup, s.r.o. / zverejnené 10. decembra 2015 Stiahnuté: 258x | 13.02.2017

November

Dohoda č. 15/24/012/37 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 30. novembra 2015 Stiahnuté: 278x | 30.11.2015

Hrobové miesto E/93 / zverejnené 26. novembra 2015 Stiahnuté: 256x | 26.11.2015

Zmluva o dielo č. / OcÚ - M.Cup s.r.o. Bratislava / zverejnené 23. novembra 2015 Stiahnuté: 286x | 23.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Dávid Mláka, Ružomberok / zverejnené 19. novembra 2015 Stiahnuté: 309x | 19.11.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR / Úrad vlády SR, Bratislava - OcÚ / zverejnené 18. novembra 2015 Stiahnuté: 281x | 18.11.2015

Hrobové miesto E/x / zverejnené 16. novembra 2015 Stiahnuté: 278x | 16.11.2015

Hrobové miesto E/227 / zverejnené 16. novembra 2015 Stiahnuté: 337x | 16.11.2015

Hrobové miesto C/x / zverejnené 16. novembra 2015 Stiahnuté: 334x | 16.11.2015

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP / Ministerstvo zdravotníctva SR - Obec Likavka / zverejnené 13. novembra 2015 Stiahnuté: 318x | 13.11.2015

Hrobové miesto E/10 / zverejnené 13. novembra 2015 Stiahnuté: 295x | 13.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anna Lámošová, Likavka / zverejnené 12. novembra 2015 Stiahnuté: 277x | 12.11.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9411375 / Orange Slovensko, a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 11. novembra 2015 Stiahnuté: 290x | 11.11.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9407582 / Orange Slovensko, a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 10. novembra 2015 Stiahnuté: 300x | 10.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Pavol Mucha, Likavka / zverejnené 10. novembra 2015 Stiahnuté: 346x | 10.11.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb / RVC Senica s.r.o. Senica - OcÚ / zverejnené 9. novembra 2015 Stiahnuté: 298x | 09.11.2015

Hrobové miesto C/468 / zverejnené 9. novembra 2015 Stiahnuté: 278x | 09.11.2015

Stránka