#

Obsah

Október

Zmluva č. 1/2015 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb / Obec Likavka - Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves / zverejnené 28. októbra 2015 Stiahnuté: 167x | 28.10.2015

Hrobové miesto B/222 / zverejnené 28. októbra 2015 Stiahnuté: 149x | 28.10.2015

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 4/2015/§ 54 - ŠnZ / UPSVaR Ružomberok - Obec Likavka / zverejnené 26. októbra 2015 Stiahnuté: 167x | 26.10.2015

Hrobové miesto F/79 / zverejnené 26. októbra 2015 Stiahnuté: 145x | 26.10.2015

Hrobové miesto F/9 / zverejnené 26. októbra 2015 Stiahnuté: 178x | 26.10.2015

Hrobové miesto B/389 / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 141x | 19.10.2015

Hrobové miesto B/135 / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 162x | 19.10.2015

Hrobové miesto C/543 / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 143x | 19.10.2015

Dohoda k Zmluve o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 3/10/2015 / Mondi SCP, a.s. Rbk - OcÚ / zverejnené 16. októbra 2015 Stiahnuté: 157x | 16.10.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 3/10/2015 / Mondi SCP, a.s. Rbk - OcÚ / zverejnené 16. októbra 2015 Stiahnuté: 149x | 16.10.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP / Obec Likavka - Min. zdravotníctva SR / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 166x | 19.10.2015

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovanim osobných udajov - geoportál obce / Obec Likavka - Geosense SK, s.r.o. Košice / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 165x | 19.10.2015

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - geoportál obce / Obec Likavka - Geosense SK, s.r.o. Košice / zverejnené 19. októbra 2015 Stiahnuté: 194x | 19.10.2015

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2015-001035-00 / Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina - OcÚ / zverejnené 16. októbra 2015 Stiahnuté: 151x | 16.10.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Vladimír Trečer, Likavka / zverejnené 16. októbra 2015 Stiahnuté: 175x | 16.10.2015

Mandátna zmluva na verejné obstarávanie / E-aukcie, s.r.o. Bratislava - Obec Likavka / zverejnené 15. októbra 2015 Stiahnuté: 151x | 15.10.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Katarína Palúchová, Ružomberok / zverejnené 15. októbra 2015 Stiahnuté: 142x | 15.10.2015

Hrobové miesto C/291 / zverejnené 13. októbra 2015 Stiahnuté: 148x | 13.10.2015

Hrobové miesto C/608 / zverejnené 12. októbra 2015 Stiahnuté: 144x | 12.10.2015

Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-09741-S7C3/3 / MEDIATEL spol. s r.o. Bratislava - OcÚ / zverejnené 7. októbra 2015 Stiahnuté: 142x | 07.10.2015

Stránka