Obsah

Máj

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Katarína Urbányová, Skalité / zverejnené 20. mája 2016 Stiahnuté: 311x | 13.06.2016

Zmluva o reklame / Technické služby Ružomberok, a.s. - OcÚ / zverejnené 20. mája 2016 Stiahnuté: 389x | 21.06.2016

Hrobové miesto C/553 / zverejnené 20. mája 2016 Stiahnuté: 298x | 13.06.2016

Zmluva o reklame / OZO, a.s. Liptovský Mikuláš - OcÚ / zverejnené 23. mája 2016 Stiahnuté: 333x | 13.06.2016

Dohoda č. 19/2016/§ 54 ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 26. mája 2016 Stiahnuté: 322x | 13.06.2016

Dohoda č. 20/2016/§ 54 ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 26. mája 2016 Stiahnuté: 360x | 13.06.2016

Zmluva o reklame / Hostinec pod hradom Likavka, Likavka - OcÚ / zverejnené 26. mája 2016 Stiahnuté: 371x | 13.06.2016

Zmluva o dielo - Fotodokumentácia 41r. DFF / OcÚ - Ing. Ivan Staňo, Ružomberok / zverejnené 26. mája 2016 Stiahnuté: 479x | 15.07.2016

Zmluva č. Z07082015010 o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu / ENVI-PAK, a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 30. mája 2016 Stiahnuté: 335x | 13.06.2016

Apríl

Zmluva o odbere odpadov / OcÚ - Peter Bolek EKORAY, Námestovo / zverejnené 28. apríla 2016 Stiahnuté: 427x | 28.04.2016

Hrobové miesto C/706 / zverejnené 27. apríla 2016 Stiahnuté: 323x | 27.04.2016

Hrobové miesto B/19 / zverejnené 27. apríla 2016 Stiahnuté: 342x | 27.04.2016

Dohoda č. 05/2016/§ 54-PZ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 27. apríla 2016 Stiahnuté: 436x | 27.04.2016

Hrobové miesto B/80 / zverejnené 27. apríla 2016 Stiahnuté: 328x | 27.04.2016

Hrobové miesto C/18 / zverejnené 25. apríla 2016 Stiahnuté: 315x | 25.04.2016

Hrobové miesto C/591 / zverejnené 25. apríla 2016 Stiahnuté: 339x | 25.04.2016

Dohoda č. 13/2016/§ 54 ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 25. apríla 2016 Stiahnuté: 345x | 25.04.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 23. apríla 2016 Stiahnuté: 430x | 23.04.2016

Zmluva o prenájme bilboardov č. OB/RU/79/04/2016 / NUBIUM s.r.o. Bratislava - OcÚ / zverejnené 21. apríla 2016 Stiahnuté: 437x | 21.04.2016

Hrobové miesto B/1 / zverejnené 20. apríla 2016 Stiahnuté: 317x | 20.04.2016

Stránka