Obsah

Marec

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Pavol Horváth, Ružomberok / zverejnené 23. marca 2016 Stiahnuté: 326x | 23.03.2016

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.3.2012 / OcÚ - Dobrovoľná požiarna ochrana SR, okresný výbor Likavka / zverejnené 23. marca 2016 Stiahnuté: 272x | 29.03.2012

Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 31.10.2008 / OcÚ - Anna Smiešna, Ružomberok / zverejnené 22. marca 2016 Stiahnuté: 321x | 15.07.2016

Dodatok č. 3 k zmluve č. N1/2013 o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Anežka Bažíková, Likavka / zverejnené 21. marca 2016 Stiahnuté: 283x | 21.03.2016

Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.3.2006 / OcÚ - Stomafix, s.r.o. Likavka / zverejnené 18. marca 2016 Stiahnuté: 361x | 30.03.2006

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 8.11.2011 / OcÚ - MUDr. Ivona Gubalová, Ružomberok / zverejnené 18. marca 2016 Stiahnuté: 396x | 15.07.2016

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.7.2008 / OcÚ - Martin Bartoš, Ružomberok / zverejnené 18. marca 2016 Stiahnuté: 392x | 15.07.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č. A9764015 / Orange Slovensko a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 15. marca 2016 Stiahnuté: 275x | 15.03.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č. A9763852 / Orange Slovensko a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 15. marca 2016 Stiahnuté: 288x | 15.03.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č. A9763852 / Orange Slovensko a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 15. marca 2016 Stiahnuté: 287x | 15.03.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Martin Šefar, Likavka / zverejnené 11. marca 2016 Stiahnuté: 351x | 11.03.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Marta Krížová, Likavka / zverejnené 7. marca 2016 Stiahnuté: 335x | 07.03.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Miroslava Jiričková, Likavka / zverejnené 4. marca 2016 Stiahnuté: 368x | 04.03.2016

Február

Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2006 / OcÚ - MUDr. Mária Černáková, Likavka / zverejnené 31. marca 2016 Stiahnuté: 325x | 28.02.2006

Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.2.2007 / OcÚ - Iveta Martonová Pohrebníctvo, Likavka / zverejnené 18. marca 2016 Stiahnuté: 358x | 16.02.2007

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Marián Javorka, Likavka / zverejnené 29. februára 2016 Stiahnuté: 304x | 29.02.2016

Dodatok č. 1/2016 k Dohode 4/2015/§54-ŠnZ zo dňa 26.10.2015 / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 24. februára 2016 Stiahnuté: 362x | 15.07.2016

Dodatok č. 1/2016 k Dohode 28/§52/2015/ŠR zo dňa 22.9.2015 / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 22. februára 2016 Stiahnuté: 359x | 15.07.2016

Mandátna zmluva č. 5916 / OcÚ - Ing. arch. Anna Gočová, Ružomberok / zverejnené 19. februára 2016 Stiahnuté: 383x | 19.02.2016

Zmluva o dielo č. 16004 / OcÚ - Ing. arch. Dávid Goč, Ružomberok / zverejnené 19. februára 2016 Stiahnuté: 361x | 19.02.2016

Stránka