Obsah

Február

Zmluva č. 106016 o uverejnený reklamného inzerátu / Joma Travel, s.r.o. Vrútky - OcÚ / zverejnené 19. februára 2016 Stiahnuté: 606x | 19.02.2016

Zmluva č. 36010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR / Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava - OcÚ / zverejnené 17. februára 2016 Stiahnuté: 408x | 17.02.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. Z07082015010 / ENVI-PAK, a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 12. februára 2016 Stiahnuté: 417x | 12.02.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Zuzana Kováčová, Likavka / zverejnené 12. februára 2016 Stiahnuté: 407x | 12.02.2016

Kúpna zmluva (pozemok) / OcÚ - Ing. Katarína Hasáková a Richard a Juraj Lipa, Ružomberok / zverejnené 11. februára 2016 Stiahnuté: 619x | 11.02.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - TIMEX s.r.o., Skalité / zverejnené 9. februára 2016 Stiahnuté: 394x | 09.02.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Miroslav Brtko, Likavka / zverejnené 8. februára 2016 Stiahnuté: 380x | 08.02.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - DHZ Likavka / zverejnené 4. februára 2016 Stiahnuté: 403x | 04.02.2016

Zmluva o dielo + Príloha k Zmluve o dielo / RAMEKO s.r.o. Čaklov - OcÚ / zverejnené 1. februára 2016 Stiahnuté: 386x | 01.02.2016

Hromadná licenčná zmluva č. VP/16/02894/001 / SOZA - OcÚ / zverejnené 1. februára 2016 Stiahnuté: 349x | 01.02.2016

Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.2.2006 / OcÚ - MUDr. Mária Černáková, Likavka / zverejnené 31. januára 2016 Stiahnuté: 402x | 28.02.2006

Január

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 8.11.2011 / OcÚ - MUDr. Ivona Gubalová, Ružomberok / zverejnené 31. januára 2016 Stiahnuté: 442x | 15.07.2016

Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov / OcÚ - MUDr. Marta Halásová, Likavka / zverejnené dňa 31. januára 2016 Stiahnuté: 410x | 31.01.2016

Dohoda č. 2/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 28. januára 2016 Stiahnuté: 351x | 28.01.2016

Dohoda č. 1/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 28. januára 2016 Stiahnuté: 366x | 28.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Mária Grofčíková, Likavka / zverejnené 28. januára 2016 Stiahnuté: 379x | 28.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - Rodičovské združenie pri ZŠ Likavka / zverejnené 28. januára 2016 Stiahnuté: 400x | 28.01.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190019360 / Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava - OcÚ / zverejnené 27. januára 2016 Stiahnuté: 384x | 27.01.2016

Hrobové miesto C/566 / zverejnené 27. januára 2016 Stiahnuté: 390x | 27.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov / OcÚ - RUCEK s.r.o. Čadca / zverejnené 26. januára 2016 Stiahnuté: 328x | 26.01.2016

Stránka