Obsah

Január

Hrobové miesto B/64 / zverejnené 26. januára 2016 Stiahnuté: 315x | 26.01.2016

Hrobové miesto B/185 / zverejnené 26. januára 2016 Stiahnuté: 328x | 26.01.2016

Zmluva o poskytovaní služby / Orange Slovensko, a.s. Bratislava - OcÚ/ zverejnené 25. januára 2016 Stiahnuté: 382x | 25.01.2016

Dohoda č. 8/§52a/2016/SR na vykonávanie aktivačnej činnosti / ÚPSVaR Ružomberok - OcÚ / zverejnené 21. januára 2016 Stiahnuté: 363x | 21.01.2016

Hrobové miesto C/500 / zverejnené 20. januára 2016 Stiahnuté: 316x | 20.01.2016

Zmluva č. D2/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / OcÚ - OZ HAPPY MOMENTS, Ružomberok / zverejnené 20. januára 2016 Stiahnuté: 433x | 20.01.2016

Zmluva o dielo č. 03/2016 "Projekt Town Twinning" / OcÚ - VF Project & Marketing s.r.o. Šaľa / zverejnené 18. januára 2016 Stiahnuté: 380x | 18.01.2016

Zmluva č. D7/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016 / OcÚ - Obecný športový klub Likavka / zverejnené 15. januára 2016 Stiahnuté: 461x | 15.01.2016

Zmluva č. D5/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016 / OcÚ - eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Bratislava / zverejnené 15. januára 2016 Stiahnuté: 397x | 15.01.2016

Zmluva o nájme č. 30204/NZ-20447/2015/Likavka/0920/Geoplán / OcÚ - NDS a.s. Bratislava / zverejnené 14. januára 2016 Stiahnuté: 399x | 14.01.2016

Zmluva o nájme č. 30204/NZ-10464/2015/Likavka/0920/Geoplán / OcÚ - NDS a.s. Bratislava / zverejnené 14. januára 2016 Stiahnuté: 439x | 14.01.2016

Zmluva č. D4/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016 / OcÚ - Dedinská folklórna skupina LIKAVA / zverejnené 13. januára 2016 Stiahnuté: 371x | 13.01.2016

Zmluva č. D6/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2016 / OcÚ - OZ Meteníci Likavka / zverejnené 13. januára 2016 Stiahnuté: 393x | 13.01.2016

Zmluva č. D3/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / OcÚ - Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok / zverejnené 13. januára 2016 Stiahnuté: 322x | 13.01.2016

Zmluva č. D1/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie / OcÚ - CVČ Elán Ružomberok / zverejnené 13. januára 2016 Stiahnuté: 386x | 13.01.2016

Hrobové miesto E/138 / zverejnené 13. januára 2016 Stiahnuté: 319x | 13.01.2016

Zmluva č. 26/RK/2016 o zabezpečení dopravných služieb / ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok - OcÚ / zverejnené 12. januára 2016 Stiahnuté: 393x | 12.01.2016

Hrobové miesto B/2 / zverejnené 12. januára 2016 Stiahnuté: 323x | 12.01.2016

Hrobové miesto C/260 / zverejnené 11. januára 2016 Stiahnuté: 318x | 11.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov KD / OcÚ - Miroslav Halam, Likavka / zverejnené 8. januára 2016 Stiahnuté: 346x | 08.01.2016

Stránka