Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.01.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu

N_2023_01_31

50,00 EUR

Obec Likavka

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

31.01.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení opatrovateľskej služby

R_2023_01_30

neuvedené

EU Progres n.o.

Obec Likavka

25.01.2023

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q571-512-001-007

F_2023_01_25

neuvedené

OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov

Obec Likavka

20.01.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2023_01_20

30,00 EUR

Obec Likavka

Anežka Bažíková

16.01.2023

Zmluva o dielo

V_2023_01_16

92 911,82 EUR

SYSSLEE technology, s.r.o.

Obec Likavka

16.01.2023

Kúpna zmluva

K_2023_01_11_3

49 014,00 EUR

ELKOPLAST SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Likavka

16.01.2023

Kúpna zmluva

K_2023_01_11_2

53 988,00 EUR

AGROBOR, s.r.o.

Obec Likavka

16.01.2023

Kúpna zmluva

K_2023_01_11_1

29 760,00 EUR

AGROBOR, s.r.o.

Obec Likavka

16.01.2023

Kúpna zmluva

K_2023_01_11

96 901,97 EUR

Agra,s.r.o.

Obec Likavka

13.01.2023

Zmluva o dodávke tovaru

T_2022_12_15

10 080,00 EUR

SPIMA Alarm,s.r.o.

Obec Likavka

13.01.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2023_01_13

30,00 EUR

Obec Likavka

Márnotová Marcela

11.01.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu

N_2023_01_11

77,00 EUR

Obec Likavka

Nechajová Mária

30.12.2022

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb

P_2022_12_30

45,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Likavka

30.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu

N_2022_12_29

60,00 EUR

Obec Likavka

Richard Letko

28.12.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu pre koncového odberateľa okrem domácnosti

T_2022_12_20

neuvedené

ELGAS, s.r.o.

Obec Likavka

28.12.2022

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo

O_2022_12_15_1

neuvedené

OZO a.s.

Obec Likavka

28.12.2022

Zmluva o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na skládku

O_2022_12_15

24 596,00 EUR

Obec Likavka

OZO a.s.

27.12.2022

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania na zhotoviteľa Nájomného bytového domu Likavka

R_2022_12_27

8 400,00 EUR

CARRETERA, s.r.o.

Obec Likavka

23.12.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

D_2022_12_15

972,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

23.12.2022

Dodatok č. 01/2023

R_2022_12_15

11 280,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

23.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_12_22

30,00 EUR

Obec Likavka

Jozef Hrčka

22.12.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 276/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

F_2022_12_20

33 100,00 EUR

Obec Likavka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12.12.2022

DOHODA č. 22/24/012/10

S_2022_11_25_2

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

12.12.2022

DOHODA č. 22/24/012/9

S_2022_11_25_1

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

12.12.2022

DOHODA č.22/24/010/5

S_2022_11_25

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: