Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_31

100,00 EUR

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Likavka

31.03.2022

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby

P_2022_03_31

7,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Likavka

29.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

R_2022_03_29_3

Neuvedené

eXERTO,s.r.o., 169, 034 95 Likavka

Obec Likavka

29.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_29

900,00 EUR

Marián Javorka

Obec Likavka

29.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_29_1

498,37 EUR

Marián Javorka

Obec Likavka

28.03.2022

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe

R_2022_03_28

Neuvedené

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši

Obec Likavka

28.03.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

R_2022_03_18

Neuvedené

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

23.03.2022

Dohoda č.22/24/054/30 o poskytnutí finančného príspevku

S_2022_03_23_1

6 670,08 EUR šesťtisícšesťstvosedemdesiat eur a osem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

23.03.2022

Dohoda č.22/24/054/29

S_2022_03_23

379,62 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

18.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_03_18

20,00 EUR

Iveta Leleková

Obec Likavka

18.03.2022

Dohoda č.22/24/012/1

S_2022_03_18

Neuvedené

Obec Likavka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

10.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_03_10

20,00 EUR

Nadežda Martonová

Obec Likavka

08.03.2022

N_2022_03_08

N_2022_03_08

163,00 EUR

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Likavka

08.03.2022

Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno

R_2022_03_08

404,04 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Likavka

04.03.2022

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-043/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/SO 229-00

N_2022_03_04

336,84 EUR

Obec Likavka

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

T_2022_02_23

840,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Likavka

21.02.2022

Zmluva o dielo

V_2022_02_21

63 378,65 EUR šesťdesiattritisíctristosedemdesiatosem eur a šesťdesiatpäť centov

JH-ROAD s.r.o.

Obec Likavka

16.02.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

O_2022_02_16

Neuvedené

INTA s.r.o.

Obec Likavka

08.02.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2021

V_2022_02_08

šesťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatšesť centov

Obec Likavka

JH-ROAD s.r.o.

31.01.2022

Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo

O_2022_01_31

Neuvedené

OZO a.s.

Obec Likavka

28.01.2022

Zmluva o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na skládku v r. 2022

O_2022_01_28

19 760,00 EUR devätnásttisícsedemstvošesťdesiat eur

Obec Likavka

OZO a.s.

28.01.2022

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

R_2022_01_28

1 201,20 EUR jedentisícdvestojeden eur a dva centy

EU Progres n.o.

Obec Likavka

27.01.2022

Zmluva o spolupráci

R_2022_01_27

Neuvedené

Obec Martinček

Obec Likavka

26.01.2022

Dodatok č. 02/2022

R_2022_01_26

7 551,50 EUR sedemtisícpäťstvopäťdesiatjeden auro a päťdesiat centov

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

31.12.2021

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-- počas menších služieb

P_2021_12_31

45,00 EUR

Obec Likavka

Komunálna poisťovňa,a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: