Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2021

Dodatok č.3 ku zmluve zo dňa 30.9.2020

O_2021_12_30

Neuvedené

Obec Likavka

OZO a.s.

30.12.2021

Zmluva o dielo-JH-ROAD s.r.o.

V_2021_12_30

61 884,66 EUR šesťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatšesť centov

Obec Likavka

JH-ROAD s.r.o.

29.12.2021

ZMLUVA O SLUŽBÁCH č. 2912/21/1

R_2021_12_29

1 500,00 EUR

Obec Likavka

OPEN DOOR s.r.o.

29.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

D_2021_12_29

72,00 EUR

Obec Likavka

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

28.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie č. D2/2022

D_2021_12_28_1

27,00 EUR

Občianske združenie HAPPY MOMENTS

Obec Likavka

28.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

D_2021_12_28

204,00 EUR

Centrum voľného času Elán

Obec Likavka

23.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022

D_2021_12_23

948,00 EUR

Obec Likavka

Spišská katolícka charita

23.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022-SpKCH

D_2021_12_23

948,00 EUR

Obec Likavka

Spišská katolícka charita

21.12.2021

Zmluva o dielo-Robert Sochulák

V_2021_12_21

99 252,05 EUR deväťdesiatdeväťtisícdvestopäťdesiatdva eur a päť centov

Robert Sochulák

Obec Likavka

20.12.2021

Dodatok č. 01/2022

R_2021_12_20

19 224,00 EUR devätnásťtisícdvestodvadsaťštyri

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

15.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie-OZ HAPPY MOMENTS

D_2021_12_15

22,50 EUR

Občianske združenie HAPPY MOMENTS

Obec Likavka

15.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie-Kongregácia milosrdných sestier sv.Vincenta-Satmárok

D_2021_12_15_1

60,00 EUR

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Likavka

13.12.2021

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1121500

T_2021_12_13

Neuvedené

Obec Likavka

Energie2, a.s.

30.11.2021

Zmluva o spolupráci-Komunálna poisťovňa, a.s.

F_2021_11_30

320,00 EUR

Obec Likavka

Komunálna poisťovňa,a.s.

29.11.2021

Dohoda č. 21/24/012/7

S_2021_11_29

Neuvedené

Obec Likavka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

26.11.2021

Dodatok č.05/2021 ku zmluve zo dňa 16.2.2017-Spišská katolícka charita

R_2021_11_26

916,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

19.11.2021

Príloha č.2 k zmluve o dielo zo dňa 1.2.2016

O_2021_11_19

Neuvedené

Obec Likavka

RAMEKO, s.r.o.

16.11.2021

Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo zo dňa 25.3.2003-OZO, a.s.

O_2021_11_16

Neuvedené

OZO a.s.

Obec Likavka

15.11.2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 2.9.2021-

V_2021_11_15

13 856,32 EUR trinásťtisícosemstopäťdesiatšesť eur tridsaťdva centov

RILINE s.r.o.

Obec Likavka

05.11.2021

Dohoda č.21/24/010/21 -ÚPSVaR Ružomberok

S_2021_11_05

Neuvedené

Obec Likavka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

05.11.2021

Dohoda č. 21/24/010/22 - ÚPSVaR Ružomberok

S_2021_11_05_1

Neuvedené

Obec Likavka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

04.11.2021

Zaradenie motorového vozidla do súboru-Komunálna poistovňa, a.s.

P_2021_11_04

185,00 EUR

Obec Likavka

Komunálna poisťovňa,a.s.

28.10.2021

Dodatok č.04/2021 ku zmluve zo dňa 16.2.2017-Spišská katolícka charita

R_2021_10_28

3 902,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Likavka

28.10.2021

Kúpna zmluva-MAN Truck&Bus Slovakia s.r.o.

K_2021_10_28

36 360,00 EUR tridsaťšesťtisíctristošesťdesiat

Obec Likavka

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

20.10.2021

Zmluva o dielo č. 025/2021-Intersystem EU, s.r.o.

R_2021_10_20_1

3 531,60 EUR tritisícpäťstotridsaťjeden celých a šesťdesiat centov

Obec Likavka

Intersystem EU s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: