Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2020

Dodatok č.1 ku Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 31.12.2020-Spišská katolícka charita

R_2020_12_31

19 512,00 EUR devätnásťtisícpäťstodvanásť

Spišská katolícka charita

31.12.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnenie počas menších služieb-Komunálna poisťovňa, a.s.

P_2020_12_31

45,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

30.12.2020

Kúpna zmluva-M.Drapáč

K_2020_12_29

320,00 EUR

Michal Drapáč

29.12.2020

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu-OZO, a.s.

O_2020_12_29_1

Neuvedené

Archív SB, s.r.o.

29.12.2020

Dodatok č.8 ku Zmluve o dielo zo dňa 25.3.2003-OZO, a.s.

O_2020_12_29

Neuvedené

OZO a.s.

29.12.2020

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov - OZO, a.s.

O_2020_12_29_2

Neuvedené

OZO a.s.

29.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 30.09.2020- OZO, a.s.

O_2020_12_29_3

32 032,00 EUR

OZO a.s.

28.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

D_2020_12_28

868,80 EUR

Spišská katolícka charita

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-Fond na podporu umenia

F_2020_12_17

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

15.12.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi-ÚPSVaR Ružomberok

S_2020_12_15

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

08.12.2020

Zmluva o výpožičke-Slovenská republika-štatistický úrad

R_2020_11_30

Neuvedené

Slovenská republika-štatistický úrad

25.11.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve nájme nebytových priestorov zo dňa 1.13.2013

N_2020_11_25

251,77 EUR

Anežka Bažíková

24.11.2020

Zmluva o dielo-DEVLEV Buildings, s.r.o.

V_2020_11_24

28 800,00 EUR dvadsaťosemtisícosemstvo eur

DEVLEV Buildings s.r.o.

12.11.2020

Mandátna zmluva-Eproject, s.r.o.

R_2020_11_12

100,00 EUR

Eproject s.r.o.

11.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-MF Slovenskej republiky

F_2020_11_10

57 061,00 EUR päťdesiatsedemtisícšesťdesiatjeden

28.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 15.11.2018

R_2020_10_28

50,00 EUR

ATM Point, s.r.o.

21.10.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi-Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

S_2020_10_21

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

21.10.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi-Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Ružomberok

S_2020_10_21_1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

02.10.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu--MET Slovakia, a.s.

T_2020_10_02

Neuvedené

MET Slovakia,a.s.

30.09.2020

Zmluva o zbere a odvoze zmesového komunálneho odpadu na skládku-OZO, a.s.

O_2020_09_30

32 032,00 EUR

OZO a.s.

25.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Medvecký

N_2020_09_25

111,00 EUR

Martin Medvecký

24.09.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve-Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

K_2020_09_24

172,62 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

16.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-V.Švalec

N_2020_09_16

20,00 EUR

Vladimír Švalec

14.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-SAFIRS, s.r.o.

N_2020_09_14

300,00 EUR

Safirs,s.r.o.

11.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-V.Mastišová

N_2020_09_11

20,00 EUR

Viera Mastišová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: