Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní auditorských sluzieb zo dňa 18.4.2018

R_2020_01_21

1 600,00 EUR

Ing.Mária Kasmanová

21.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Mičáň

N_2020_01_21

20,00 EUR

Martin Mičáň

20.01.2020

Zmluva o reklame-Riline, s.r.o.

F_2020_01_20

90,00 EUR

RILINE s.r.o.

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-A.Bažíková

N_2020_01_14

20,00 EUR

Anežka Bažíková

31.12.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-Komunálna poisťovňa, a.s.

P_2019_12_31

48,75 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

30.12.2019

Príloha č.1 k zmluve zo dňa 30.5.2016-ENVI-PAK, a.s.

O_2019_12_30

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

27.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-J.Bednárik

N_2019_12_27_1

20,00 EUR

Ján Bednárik

27.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Divišová

N_2019_12_27

23,00 EUR

Monika Divišová

26.12.2019

Zmluva o termínovanom úvere-Prima banka, a.s.

F_2019_12_23

310 000,00 EUR tristodesaťtisíc

Prima banka Slovensko,a.s.

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej soc.služby-SpKCH

D_2019_12_20

543,87 EUR

Spišská katolícka charita

20.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov -J.Maga

N_2019_12_20

20,00 EUR

Jozef Maga

19.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.9.2019

V_2019_12_19_1

152 157,96 EUR stopäťdesiatdvatisícstopäťdesiatsedem celých deväťdesiatšesť

RSF, s.r.o.

19.12.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 14/2019/2

V_2019_12_19

743 175,94 EUR sedemstoštyridsaťtritisícstosedemdesiatpäť celých deväťdesiatštyri centov

Bala, a.s.

18.12.2019

Kúpna zmluva-Lesy SR

K_2019_12_18

310 000,00 EUR tristodesaťtisíc eur

Slovenská republika Lesy Slovenskej republiky, š.p.

06.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-B.Sokolská

N_2019_12_06_1

29,00 EUR

Bibiána Sokolská

06.12.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi-ÚPSVaR Ružomberok

S_2019_12_06

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

06.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-V.Žákovská

N_2019_12_06

20,00 EUR

Vlasta Žákovská

05.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.10.2018

V_2019_12_05

13 147,10 EUR trinásťtisícstoštyridsaťsedemcelých desať

RILINE s.r.o.

02.12.2019

Dodatok č.01/2020

R_2019_12_02

9 240,00 EUR

Spišská katolícka charita

29.11.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve č. N1/2013

N_2019_11_29

236,87 EUR

Anežka Bažíková

26.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-K.Urbánková-obchodná činnosť

N_2019_11_26

100,00 EUR

Katarína Urbánková-obchodná činnosť

25.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb-Orange, a.s.

T_2019_11_25

Neuvedené

Orange Slovensko,a.s.

25.11.2019

Dohoda č.56/2019 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

R_2019_11_25

Neuvedené

Okresný úrad Žilina

25.11.2019

Dodatok k zmluve zo dňa 25.11.2019

O_2019_11_25

Neuvedené

Peter Bolek-EKORAY

22.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov-J.Hricišinová

N_2019_11_22

20,00 EUR

Jaroslava Hricišinová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: