Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_8

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_7

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_6

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_5

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_4

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

umožnenie pripojenia odberného elektrického zariadenia Užívateľa sústavy do distribučnej sústavy SSD

T_2021_09_13_3

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_2

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a.s.

T_2021_09_13_1

185,76 EUR

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy-Stredoslovenská distribučná, a. s.,

T_2021_09_13

185,76 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

10.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie-ŽSK

F_2021_09_10

1 100,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

09.09.2021

Dodatok č. 5 k zmluve č. 200510331 zo dňa 12.decembra 2005-Vodárenská spoločnosť, a.s.

T_2021_09_09

Neuvedené

Obec Likavka

Vodárenská spoločnosť,a.s.

09.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-Vinárstvo Čebovce

N_2021_09_09

25,00 EUR

Vinárstvo Čebovce

02.09.2021

Zmluva o dielo-Riline, s.r.o.

V_2021_09_02_3

43 239,59 EUR štyridsaťtritisícdvestotridsačdeväť eur päťdesiaťdeväť centov

RILINE s.r.o.

Obec Likavka

02.09.2021

Zmluva o dielo-mmcité sk, s.r.o

V_2021_09_02_1

10 016,77 EUR desaťtisícšestnásť eur

mmcité sk s.r.o.

02.09.2021

Zmluva o dielo-JH Road, s.r.o.

V_2021_09_02_2

16 848,00 EUR šestnásťtisícisemstvoštyridsaťosem eur

JH-ROAD s.r.o.

02.09.2021

Zmluva o dielo-Bape SK, s.r.o.

V_2021_09_02

24 600,54 EUR dvadsaťštyritisícšesťsto eur, päťdesiatštyri centov

BAPE DK s.r.o.

02.09.2021

Zmluva o Digitálnom archíve obce a o poskytnutí digitálneho úložiska-Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.

T_2021_09_02

300,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o.

31.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.3.2017

N_2021_08_31_1

221,86 EUR

Medilast, s.r.o.

Obec Likavka

31.08.2021

Dodatok č. 7A k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.3.2009

N_2021_08_31

231,78 EUR

Obec Likavka

MUDr.Daniela Rázgová

30.08.2021

Dodatok č. 6 ku Zmluve zo dňa 1.3.2013-A.Bažíková

N_2021_08_30

294,83 EUR

Anežka Bažíková

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-L.Nemčeková

N_2021_08_27_1

20,00 EUR

Lucia Nemčeková

27.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-A.Bažíková

N_2021_08_27

20,00 EUR

Anežka Bažíková

24.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-B.Matejovie

N_2021_08_24_1

26,00 EUR

Bohuš Matejovie

24.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Brtková

N_2021_08_24

20,00 EUR

Mária Brtková

19.08.2021

Dodatok č.1 k licenčnej zmluve zo dňa 17.12.2012-Made spol, s.r.o.

R_2021_08_19

525,00 EUR

MADE spol. s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: