Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-T.Ilko

N_2021_08_13

20,00 EUR

Obec Likavka

Tomáš Ilko

11.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-Olident, s.r.o.

N_2021_08_11

158,30 EUR

Olident, s.r.o.

09.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-A.Bažíková

N_2021_08_09

20,00 EUR

Anežka Bažíková

06.08.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-E.Hradská

N_2021_08_06

90,80 EUR

Eva Hradská

06.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania-Ultima Ratio, s.r.o.

R_2021_08_06

Neuvedené

Ultima Ratio, s.r.o.

30.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov-Fond na podporu umenia

F_2021_07_30

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

29.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Javorka

N_2021_07_29

40,00 EUR

Marián Javorka

27.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-R.Letko

N_2021_07_27

40,00 EUR

Richard Letko

23.07.2021

Zmluva o dielo-DEXO, s.r.o.

V_2021_07_23

20 514,72 EUR dvadsaťtisícpäťstoštrnásť eur sedemdesiatdva centov

DEXO, s.r.o.

19.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-P.Turan

N_2021_07_19

80,00 EUR

Pavol Turan

12.07.2021

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene- NDS, a.s.

N_2021_07_12

55,08 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

09.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-Liptovské múzeum Ružomberok

N_2021_07_09

24,63 EUR

Liptovské múzeum v Ružomberku

08.07.2021

Kúpna zmluva-SIP SK, s.r.o.

K_2021_07_08

4 440,00 EUR štyritisícštyristoštyridsať eur

SIP SK s.r.o.

06.07.2021

Darovacia zmluva-B.Hatalva

R_2021_07_06

380,00 EUR

Branislav Hatala

02.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Šuľa

N_2021_07_02

20,00 EUR

Matúš Šuľa

01.07.2021

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 29.12..2020-OZO, a.s.

O_2021_07_01

14,90 EUR

OZO a.s.

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

N_2021_06_30_3

17,20 EUR

Obec Likavka

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-M.Šula

N_2021_06_30_2

40,00 EUR

Matúš Šuľa

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-R.Letko

N_2021_06_30

20,00 EUR

Richard Letko

30.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov-B.Hatala

N_2021_06_30_1

94,62 EUR

Branislav Hatala

29.06.2021

Dohoda na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti-ÚPSVaR Ružomberok

S_2021_06_29

13 340,16 EUR trinásťtisíctristoštyridsať eur a šestnásť centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

29.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Likavka v roku 2021-Slovenský zväz záhradkárov ZO-43-20

D_2021_06_29

600,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov ZO 43-20 Likavka

29.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Likavka v roku 2021-eRko Likavka

D_2021_06_29_1

1 700,00 EUR

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava - Liptov

25.06.2021

Zmluva onájme nebytových priestorov-M.Vrabková

N_2021_06_25_1

65,00 EUR

Mariana Vrabková

25.06.2021

Zmluva onájme nebytových priestorov-M.Jarabáková

N_2021_06_25

20,00 EUR

Milena Jarabáková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: