Navigácia

Obsah

 

                  Zmluvy o nájme hrobového miesta Likavka

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

R_2022_04_19

3 600,00 EUR

Scholaris, s.r.o.

Obec Likavka

13.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_04_13

20,00 EUR

Anežka Bažíková

Obec Likavka

09.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

R_2022_04_09

12 000,00 EUR

Sidin, s.r.o.

Obec Likavka

08.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_04_08

10,00 EUR

Kresťanskodemokratické hnutie

Obec Likavka

05.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_04_05

20,00 EUR

Pavol Roško

Obec Likavka

01.04.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_04_01_1

20,00 EUR

Miroslav Hradský

Obec Likavka

01.04.2022

N_2022_04_01

N_2022_04_01

15,00 EUR

Bohuš Matejovie

Obec Likavka

31.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_31

100,00 EUR

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Likavka

31.03.2022

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby

P_2022_03_31

7,00 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Likavka

29.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

R_2022_03_29_3

Neuvedené

eXERTO,s.r.o.

Obec Likavka

29.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_29

900,00 EUR

Marián Javorka

Obec Likavka

29.03.2022

Darovacia zmluva

R_2022_03_29_1

498,37 EUR

Marián Javorka

Obec Likavka

28.03.2022

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe

R_2022_03_28

Neuvedené

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši

Obec Likavka

28.03.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

R_2022_03_18

Neuvedené

Obec Likavka

Stredoslovenská distribučná, a.s.

23.03.2022

Dohoda č.22/24/054/30 o poskytnutí finančného príspevku

S_2022_03_23_1

6 670,08 EUR šesťtisícšesťstvosedemdesiat eur a osem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

23.03.2022

Dohoda č.22/24/054/29

S_2022_03_23

379,62 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Likavka

18.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_03_18

20,00 EUR

Iveta Leleková

Obec Likavka

18.03.2022

Dohoda č.22/24/012/1

S_2022_03_18

Neuvedené

Obec Likavka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

10.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N_2022_03_10

20,00 EUR

Nadežda Martonová

Obec Likavka

08.03.2022

N_2022_03_08

N_2022_03_08

163,00 EUR

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Likavka

08.03.2022

Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno

R_2022_03_08

404,04 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Likavka

04.03.2022

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-043/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/SO 229-00

N_2022_03_04

336,84 EUR

Obec Likavka

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

T_2022_02_23

840,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Likavka

21.02.2022

Zmluva o dielo

V_2022_02_21

63 378,65 EUR šesťdesiattritisíctristosedemdesiatosem eur a šesťdesiatpäť centov

JH-ROAD s.r.o.

Obec Likavka

16.02.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom

O_2022_02_16

Neuvedené

INTA s.r.o.

Obec Likavka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: