Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Oznamy OcU

Zobrazené 1-30 z 99
farebné kontajnery

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O PLASTOCH

Dátum: 25. 3. 2023

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu rástlo, pokračujeme v osvete. Prostredníctvom letákov nielen vzdelávame, ale aj motivujeme občanov k zodpovednejšiemu a uvedomelejšiemu triedeniu.

Optický internet od UPC

Dátum: 22. 9. 2023

Spoločnosť UPC, vám teraz ponúka najmodernejší optický internet až k vám domov s rýchlosťou až 300 megabitov za sekundu! A to už od 10,90 € mesačne.

autobus

Pozvánka na zájazd do Jablonky

Dátum: 20. 9. 2023

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Likavka vás srdečne pozýva na zájazd do Jablonky, ktorý sa uskutoční 11. októbra 2023. Odchod autobusu bude o 6:30 hod. zo zástavky Domiter. Cena zájazdu je 7 €. Prihlásiť sa môžete v cukrárni v Likavke, alebo u P. Kondrovej na tel. č. 0915 949 398.

Ako správne triediť obaly od rýb a rybích výrobkov

Dátum: 13. 9. 2023

Sa dozviete z priloženého plagátu.

dieťa

Oznam pre rodičov k žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy

Dátum: 31. 8. 2023

.

koše

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v mesiaci SEPTEMBER/2023

Dátum: 30. 8. 2023

PLASTY + KOV – 11.09.2023 a 27.09.2023, PAPIER – 21.09.2023, SKLO – 29.09.2023

plagát

Po stopách ovečky valašky

Dátum: 22. 8. 2023

Pozvánka pre všetky deti z obcí Dolného Liptova na tradičné obľúbené podujatie „Po stopách ovečky valašky“, ktoré sa uskutoční túto sobotu 26.8.2023 od 10.00 h v Čutkovskej doline.

Optický internet od UPC

Dátum: 14. 8. 2023

Spoločnosť UPC Vám teraz ponúka najmodernejší optický internet až k vám domov s rýchlosťou až 300 megabitov za sekundu! A to už od 10,90 € mesačne.

práca na ceste

Upozornenie na nelegálne zásahy do cestnej komunikácie a jej príslušenstva na cestách II. a III. triedy

Dátum: 17. 7. 2023

V mesiaci apríl až jún 2023 vykonali pracovníci Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja jarné a bežné prehliadky ciest II. a III. triedy v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok, pričom bolo zistené, že vznikajú nelegálne napojenia alebo odstavné plochy,

právo

Kancelária Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši

Dátum: 1. 6. 2023

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi,

ľudia

Erasmus pre mladých podnikateľov

Dátum: 31. 5. 2023

Využite príležitosť bezplatne vycestovať do zahraničia na platenú stáž do firmy podľa vlastného výberu, kde získate podnikateľské zručnosti od skúsených a inovatívnych podnikateľov. Program Erasmus pre mladých podnikateľov vám prináša možnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis.

listy

Pošta Likavka - ponuka práce

Dátum: 25. 5. 2023

Slovenská pošta, a.s. ponúka prácu na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov - POŠTOVÝ DORUČOVATEĽ.

#

Na svoje mamy nezabudli ani deti z Materskej školy v Likavke

Dátum: 16. 5. 2023

„Jar svet kvetnou vôňou prebohato krášli, aby sme v tej kráse sviatok matiek našli. Aj to slnko milé krajšie hreje, svieti, lebo nesie mamkám zlaté verše v sieti. Preto aj my deti ľúbime si matky a slávime s vďakou tieto milé sviatky.“

#

Máj, máj, máj zelený...

Dátum: 5. 5. 2023

Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je súčasťou života detí v našej materskej škole, a tak po „Vynesený Moreny“ a privítaní jari si v piatok 29.04.2023 deti a zamestnanci našej materskej školy spolu s pánom riaditeľom ZŠ s MŠ Likavka pripomenuli ďalší zo zvykov nášho kraja „Sadenie mája“.

úrad

Stavebný úrad v Likavke ukončil činnosť

Dátum: 2. 5. 2023

Od 1.5.2023 skončil Stavebný úrad v Likavke svoju činnosť. Všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku bude pre našu obec vykonávať Mesto Ružomberok - stavebný úrad.

bežci

XLII. ročník Behu oslobodenia o putovný pohár Obce Likavka - výsledky

Dátum: 26. 4. 2023

Podujatie sa obnovilo po trojročnej pauze a tešilo sa veľkej účasti bežcov aj divákov. Prialo mu aj počasie. Napriek tomu, že nie všetko sa vydarilo podľa plánu, takmer 80 organizátorov urobilo pre úspech podujatia všetko, čo bolo v ich silách. Patrí im za to veľké poďakovanie.

dobrovolnici

ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA

Dátum: 25. 4. 2023

Na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory zapojiť sa do projektu Čistý revír = čistá príroda a taktiež v rámci vyhlásenia 22. apríla ako Dňa zeme, ktoré v súčasnosti predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete zorganizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA- CHOČ...

horiaca lúka a hasiči

Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané

Dátum: 19. 4. 2023

S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V tomto období sa zvyšuje výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu.

#

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce

Dátum: 6. 4. 2023

Oslavy 78. výročia oslobodenia obce sa konali dňa 5.4.2023 za účasti členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, žiakov ZŠ s MŠ Likavka a obyvateľov obce.

človek s grafom

Informácia o realizácii Zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu pre rok 2023 v obci Likavka

Dátum: 16. 3. 2023

Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).

IOMO

Zrušenie služby IOMO

Dátum: 15. 3. 2023

Novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), sa ruší inštitút integrovaných obslužných miest. Novela bola schválená Národnou radou SR s účinnosťou od 1. novembra 2022.

#

Metenícky fašiang

Dátum: 7. 3. 2023

"Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, starie dievky plačú"... Aj túto pieseň bolo počuť v sále
kultúrneho domu v Likavke v sobotu 18.februára. Členovia folklórnej skupiny Likava zorganizovali v poradí už piaty ročník populárnej ľudovej zábavy s príznačným názvom
"Metenícky fašiang".

#

Staň sa dobrovoľným hasičom

Dátum: 2. 2. 2023

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka prijíma nových členov do svojich radov. Náš hasičský zbor patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie zbory v okrese Ružomberok, no i on pociťuje nedostatok nových a mladých členov. Preto pozývame všetkých záujemcov, aby sa stali našimi členmi.

humana

Oznam - kontajnery na zber šatstva

Dátum: 10. 1. 2023

Vážení občania upozorňujeme Vás na zber šatstva a textílií, ktorý sa v našej obci uskutočňuje prostredníctvom zberných nádob HUMANA, ktoré sú umiestnené na stojiskách v obci: pred kultúrnym domom a za obecným úradom Likavka.

kuka nádoba

Rozpis vývozov komunálneho odpadu v obci na rok 2023

Dátum: 9. 1. 2023

Vážení občania, informujeme Vás o rozpise vývozov komunálneho odpadu v roku 2023. Vývozy sa budú uskutočňovať každý nepárny týždeň v stredu. V prípade, že vývoz komunálneho odpadu pripadne na deň pracovného pokoja (sviatku), bude termín upresnený.

voda

Usmernenie pre vlastníkov malých, domových čistiarní odpadových vôd

Dátum: 30. 12. 2022

Na základe novely vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov bol doplnený § 80f, podľa ktorého vlastník malej ČOV je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do termínu 1.1.2024. Viac informácií v prílohe.

zberný dvor

Zmena otváracích hodín zberného dvora

Dátum: 23. 12. 2022

Vážení občania informujeme Vás o zmene otváracích hodín zberného dvora platných od 01.01.2023, ktoré budú upravené nasledovne:
STREDA: 12:00 - 16:00
SOBOTA: 08:00 - 12:00

stĺpik pri zdravotných strediskách

Mechanická zábrana pri zdravotnom stredisku bude znovu osadená

Dátum: 30. 11. 2022

Obec Likavka oznamuje, že od 30.11.2022 bude znovu osadená mechanická zábrana, ktorá zabraňuje prejazdu motorových vozidiel pri zdravotnom stredisku, z dôvodu zabezpečenia prechodu pre peších.

#

Čistý revír - čistá príroda

Dátum: 2. 5. 2022

Dňa 23.4.2022 organizovali členovia Poľovného združenia LIKAVA - CHOČ tradičnú brigádu zameranú na vyčistenie katastra obce a zároveň poľovného revíru od odpadkov. Aktivita sa konala v súvislosti s pripomenutím si Dňa Zeme, ako významného medzinárodného sviatku.

seniori

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Dátum: 25. 4. 2022

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Zobrazené 1-30 z 99

Aktuality

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likava - oslavy 15. výročia založenia FSk (4)

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:601
TÝŽDEŇ:4103
CELKOM:2527451

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

23.9.2023 20:32

Aktuálna teplota:

14.3 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka