Oficiálné stránky obce Likavka

Ocenenia

pečať rozvoja

Aktuálna teplota

20.2.2019 02:23

Aktuálna teplota:

0.8 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 234
TÝŽDEŇ: 1800
CELKOM: 574470

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

13.02.2019

zurivé psy

Upozornenie na voľný pohyb psov v obci

Vážení občania, v našej obci dlhodobo evidujeme porušovanie viacerých ustanovení všeobecne záväzných predpisov. Najčastejším príkladom je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, pri ktorom v poslednom období reálne došlo k viacerým útokom a poraneniam osôb.

Detail

11.02.2019

koše na triedný odpad

Harmonogram vývozu triedeného odpadu vo februári 2019

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a Združenie obcí EKOLÓG, prostredníctvom ktorých zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci február 2019 (pozri prílohu).

Detail

10.02.2019

NTM 2019

NTM-Národný týždeň manželstva 2019

Milí priatelia a podporovatelia manželstva – tak je to tu ... Národný týždeň manželstva – NTM 11.-17.2.2019. Viac na www.ntm.sk, resp. www.vztahovo.sk. Urobte počas tohtoročného NTM niečo, čo vás baví, objavujte jeden druhého, vybočte z každodenného stereotypu...

Detail

04.02.2019

foto ples

XIII. Obecný ples

Plesová sezóna v našej obci je tohto roku veľmi bohatá , ktorá ponúka päť plesov s rôznym vstupným a zameraním. Najprestížnejší a s najvyššou úrovňou je Obecný ples, ktorý sa konal túto sobotu 2.2.2019. Ples je výnimočný svojou výzdobou so svetelnými efektmi, ktoré dotvárajú celkový dojem miestnosti. Obrovské javisko opäť slúžilo na sedenie, sedačky sme využili ako pódium pre kapelu, čím sme zväčšili tanečný parket. Starosta obce vítal hostí plesu s uvítacím pohárikom .

Detail

30.01.2019

kuka nádoba

Usmernenie k ukladaniu zberných nádob na vyprázdnenie

Od októbra minulého roka vykonáva pravidelnú týždennú službu manipulácie so zbernou nádobou na zmesový komunálny odpad, jej vyprázdnenia a uloženia odpadu na skládku dodávateľsky zberová spoločnosť OZO, a.s.

Detail

25.01.2019

mobilný telefón

V obci Likavka sa našiel mobil

V obci Likavka, na škvarovom ihrisku sa našiel mobilný telefón. Majiteľ sa môže hlásiť na matrike Obecného úradu v Likavke v čase úradných hodín.

Detail

11.01.2019

baterka

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom (viď príloha).

Detail

09.01.2019

dom

Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

V súvislosti s povinnosťami vlastníkov nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach majú do konca januára povinnosť podať daňové priznanie všetci občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné povolenie na novú stavbu v roku 2018.

Detail

03.01.2019

snežný pluh

Zimná údržba ciest - upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel

Obec Likavka upozorňuje všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby v zimných mesiacoch nepoužívali miestne komunikácie na dočasné parkovanie a nebránili tak pri zimnej údržbe ciest.

Detail

14.12.2018

kalendár

Do nového roku aj s tradičným obecným kalendárom

Redakčná rada aj tento rok pripravuje vydanie tradičného obecného kalendára na rok 2019. Do vašich domácností bude doručovaný začiatkom mesiaca január.

Detail

13.12.2018

kozy

Postup pri registrácii chovu hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len RVPS Liptovský Mikuláš) informuje obyvateľov o postupe pri registrácii chovu hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone).

Detail

13.12.2018

prasiatko

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš v zmysle § 8 ods. 3 písm. al) a § 16 ods. 1 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných (aj majiteľov ošípaných, ktorí chovajú čo i len 1 kus) na povinnosť registrácie každej ošípanej, ktorá je držaná pre vlastnú spotrebu.

Detail

23.02.2019 od 14:00

Bursa-zabíjačka 2019

Dňa 23.02.2019 (sobota) sa o 14:00 uskutoční fašiangová bursa so zabíjačkou v Strednom Sliači v amfiteátri Pažite pod záštitou obecného úradu Liptovské Sliače. Všetci občania sú srdečne vítaní.

Obec Liptovské Sliače