Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Kňazi vo farnosti

Štefan Jánovčík (*1857-1933) Ľudovít Šefčík (*1914-1977) Imrich Zahuranec (*1937-2010)
Jozef Ďaďo (*1884-1948) Peter Fidermak (*1947) Štefan Tuka (*1969)
 Jozef Skurčák (*1958) Pavol Ondrík (*1969)  

Počas existencie farnosti sa v Likavke vystriedalo niekoľko duchovných správcov. Prvým likavským farárom sa pri vzniku farnosti stal vysokodôstojný pán Štefan Jánovčík (*20. septembra 1857; + 1. mája 1933), rodák z Okoličného, ktorý vo farnosti pôsobil od 24. júna 1884. O jeho vysokom duchovnom i cirkevnom živote svedčí aj tá skutočnosť, že mu otec biskup zveril zriadenie farnosti. Z dejín sa dozvedáme, že patril medzi osobnosti diecézneho kléru. Zároveň patril medzi významné osobnosti duchovného života na Slovensku, nakoľko bol aj cirkevným hudobným skladateľom. Je autorom dvanástich znotovaných i nenotovaných cirkevných spevníkov, ktoré vyšli v mnohých vydaniach. Jeho meno sa objavuje i v dodnes spievanom Jednotnom katolíckom spevníku 106 a veriaci ľud spieval jeho piesne prevzaté a upravené Mikulášom Schneiderom-Trnavským. Naša obec si poctila svojho prvého farára a slovenského cirkevného dejateľa tým, že ulica okolo kostola i počas totality až dodnes nesie jeho meno.

V roku 1922 prichádza do farnosti ako kaplán dôstojný pán Jozef Ďaďo (*17. decembra 1884; + 29. októbra 1948), rodák z Dolnej Lehoty, ktorý sa neskôr stáva likavským farárom. Bol redaktorom a vydavateľom v tlačiarni Lev v Ružomberku. Veľmi mu záležalo na duchovnom i intelektuálnom raste veriacich, ktorých životy usmerňoval na ceste spásy. Mal dar rozpoznať schopnosti a talenty mladých ľudí a nejedného rodiča presvedčil, aby svoje dieťa dali študovať do škôl. Niektorých chudobnejších aj sám podporoval. Jeho citlivému prístupu vďačí za svoje povolanie mnoho rehoľných duchovných povolaní v našej farnosti. Aj jemu záležalo na slávení liturgie v našej farnosti ako i na vonkajšom prejave zo strany cirkevného spevu, nakoľko sa uvádzal do praxe nový Jednotný katolícky spevník, ktorý vyšiel v roku 1936. Na nedeľných popoludňajších pobožnostiach poveril učením kancionálových spevov mladého a schopného študenta Kornela Brtku, ktorý sa neskôr stal kňazom a až do jeho smrti v roku 2003 žil na dôchodku v našej farnosti.

Kaplánom a neskôr aj farárom po veľadôstojnom pánovi farárovi Jozefovi Ďaďovi sa stal oravský rodák pochádzajúci z Podbieľa, veľadôstojný pán Ľudovít Šefčík (*21. novembra 1914; + 1. septembra 1977), ktorý spravoval veriaci ľud v Likavke počas najväčšieho počtu obyvateľov v histórii farnosti. V tom čase bolo v likavskej farnosti okolo 5000 obyvateľov s niekoľkými rodinami evanjelikov. Aj pán farár Šefčík mal popri širokej a vyčerpávajúcej pastoračnej činnosti hlboký záujem o dôstojné liturgické slávenie, ako i o duchovný a liturgický spev. Známy je aj jeho vzťah k umeleckým hodnotám.

Veľmi obľúbeným najmä u mládeži bol dôstojný pán Peter Fidermak (*27. júna 1947), ktorý bol v Likavke kaplánom od roku 1974. V histórii farnosti bol vôbec prvým mladým kňazom, ktorý si svojím mladíckym nadšením a najmä športovými a pastoračnými aktivitami získal srdcia farníkov. Nezabudnuteľným v srdciach veriacich zostáva jeho synovský a úctivý vzťah k svojmu principálovi a farárovi Ľudovítovi Šefčíkovi, ktorý mu tento vzťah opätoval dôverou a láskou. V súčasnosti dôstojný pán Peter Fidermak pôsobí ako riaditeľ katolíckej charity pre misijné územia v Rusku.

V roku 1976 vystriedal dôstojného pána kaplána Fidermaka vysokodôstojný pán Imrich Zahuranec (*24. mája 1937), ktorý sa krátko na to stal likavským farárom a neskôr aj dekanom liptovského dekanátu. Je to ďalšia veľká osobnosť liturgického života vo farnosti, v diecéze i na Slovensku. Diecézny biskup ho poveril úlohami v Diecéznej liturgickej komisii a tiež mal zverené úlohy v celoslovenskej inštitúcii Spolku svätého Vojtecha. Práve pán dekan Zahuranec začal v našej farnosti uskutočňovať obnovu liturgie v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Tomu zodpovedala aj generálna oprava a úprava liturgického priestoru kostola v roku 1977. Táto sa uskutočnila aj napriek tomu, že totalitný režim jej robil nemalé prekážky. Zakúpil sa aj nový dvojmanuálový organ značky Rieger-Kloss z finančných prostriedkov, ktoré boli zozbierané na nový kostol, ale po prevrate sa jeho stavba už neuskutočnila. Dôstojný pán Zahuranec postupne zavádzal liturgické úpravy vychádzajúc z dokumentov a priania pokoncilovej Cirkvi, ako napríklad rôzne liturgické služby. Už v tomto totalitnom čase nebola zriedkavosťou služba lektorov, žalmistov alebo prinášanie obetných darov, čím v našej farnosti prispieval k činnej účasti veriacich. Veľmi mu záležalo na dôstojných obradoch a vysluhovaní sviatostí v duchu pokoncilovej liturgie. Záležalo mu aj na aktívnej účasti veriacich pri liturgickom speve, dokonca i osobne učil mnohé spevy. Významná bola i jeho pastoračná starostlivosť o deti a mládež v rámci možností totalitného režimu. Ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky sa venoval aj študentom a mnohých s láskou doučoval. Po prevrate organizoval mnohé púte, slávil sväté omše za účasti detí a horlivo vyučoval náboženstvo v škole. Neskôr prednášal liturgiku na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule.

5. júla 1994, na slávnosť svätého Cyrila a Metoda, našich vierozvestov, pri bohoslužbe odovzdal vsdp. Imrich Zahuranec duchovnú správu farnosti novému duchovnému otcovi Štefanovi Tukovi (*4. januára 1969), aby pokračoval v budovaní Božieho kráľovstva v srdciach veriacich Likavčanov. Aj vdp. Štefan Tuka, rodák z Nižnej, nadviazal na bohaté duchovné a liturgické dedičstvo svojich predchodcov a pokračuje v ich započatom diele duchovnej i liturgickej obnovy, prihliadajúc na duchovné potreby veriacich a doby.

Kňazi, likavskí rodáci:

  • KAČKA Jozef - (1865 - 1938), pôsobisko: farár v Sliači pri Zvolene
  • BRTKO Kornel – (1915 - 2003), pôsobiská: Tvrdošín, Oravské Veselé, Lúčky, pochovaný v Likavke
  • HANCKO Benedikt, SJ – pôsobisko: Argentína, zomrel a je pochovaný v Argentíne
  • HANCKO Eduard, SJ – (1920-1995), pôsobisko: Zimbabwe, zomrel v Prešove pri bohoslužbe, pochovaný v Ružomberku
  • HLlVA Kamil – pôsobisko: Námestovo, pochovaný v Likavke
  • MARTINSKÝ Benjamín, SJ - (1921 - 1964), vlastným priezviskom MARTON, pochovaný v Likavke
  • BRTKO Róbert - (1968), primície v roku 1992, pôsobiská: Rím, farár v Komjatnej
  • SKLADANÝ Martin – (1976), rodák z Martinčeka, prímície v roku 2003 v Martinčeku
  • KAČALJAK Milan

Obec

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:328
TÝŽDEŇ:3973
CELKOM:2716510

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

21.3 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka