Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Zakázky nad 5000 Eur

Štvrťročný prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 5000 EUR 

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2016
Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2017
Súhrnná správa o zákazkach nad 5000 - rok 2018

Štvrťročný prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 EUR 

V zmysle § 9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstaravateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača

Zákazky v roku 2015

I. kvartál roku 2015
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Dotlač monografie obce Likavka Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO, Ružomberok 7 521,25
Dodávka a montáž okien - KD Likavka a súvisiace stavebné práce BD Plus - B. Drapáč, Likavka 750 3 402,50
II. kvartál roku 2015
Umývačka riadu - Šk. Jedáleň Tatria Plus s.r.o. Lipt. Mikuláš 3 373,33
Strava DFF Oľga Kubasová - KubHam, Dolný Kubín 7 266,67
Ozvučenie DFF Zaudio s.r.o., Svit 1 584,17
Kosačkový traktor Merkur Slovakia s.r.o. Ružomberok 3 415,00
III. kvartál roku 2015
Osobná doprava Catamad, Rumunsko 1 112,50
Asfaltovanie miestnej komunikácie a zhotovenie rigola na odvod dažďovej vody RILINE, s.r.o. Ružomberok 12 491,95
Strava - Rozlúčka s letom Oľga Kubasová - KubHam, Dolný Kubín 2 278,17
IV. kvartál roku 2015
Dodanie materiálu a inštalačné práce el. rozvodov obecných budov Elektroištalačné práce - P. Rázga, Likavka 642 1 815,83
Dodanie príslušenstva k traktoru ZETOR – čelný nakladač, vidly, podkopové rameno, zametacia metla Agra s.r.o. Martin 19 500,00
Upgrade a reinštalácia servera OcÚ Likavka SPIMA ALARM, s.r.o. Ružomberok 7 413,90
Realizácia stavebných prác projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ STaS, s.r.o. Krásno nad Kysucou 803 424,24
Realizácia stavebného dozoru projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ AFS SLOVAKIA, s.r.o. Košice 23 956,03
Dodanie a inštalácia zdravotníckeho vybavenia v rámci projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ Unique Medical, s.r.o. Bratislava – Podunajské Biskupice 168 125,00
Dodanie a montáž počítačového vybavenia, kamerového systému a tech. vybavenia v rámci projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného strediska Likavka“ Alconet, s.r.o. Liptovský Mikuláš 12 638,00
Rekonštrukcia osvetlenia sály KD Likavka LAN GROUP s.r.o. Ružomberok 1 946,00
Upgrade a doplnenie počítačovej infraštruktúry školského úradu Likavka Lovitech, s.r.o.,  Liptovský Mikuláš 2 077,94

Zákazky v roku 2014

I. kvartál roku 2014
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Nedoplatok KD SPP, a.s. Bratislava 1 170,00 EUR
Materiál - cesty Grenstave s.r.o. Likavka 1 467,36 EUR
Zálohová platba KD SPP, a.s. Bratislava 2 400,00 EUR
Komunálny odpad OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 248,58 EUR
Materiál VO Konex el, s.r.o. KE 1 189,99 EUR
Nedoplatok KD SSE-D a.s. ZA 1 607,35 EUR
Zálohová platba KD SPP, a.s. Bratislava 2 326,00 EUR
Komunálny odpad TS a.s. Rbk 1 197,29 EUR
Zálohová platba KD SPP, a.s. Bratislava 2 193,00 EUR
Poistenie majetku Komunálna poisťovňa, Bratislava 1 265,34 EUR
Zálohové platby SSE-D a.s. ZA 7 621,00 EUR
Zhotovenie rozvádzača F. Holota - HOFRA, Likavka 2 996,65 EUR
II. kvartál roku 2014
Implementácia projektu Agentúra EUROPA s.r.o. Dolné Rudiny 4 080,00 EUR
Implementácia projektu Agentúra EUROPA s.r.o. Dolné Rudiny 1 200,00 EUR
Monografia Likavky TESFO, Ružomberok 10 520,62 EUR
Vybavenie TIK Stepa, Ružomberok 2 670,00 EUR
Strava DFF KubHam, Dolný Kubín 1 134,00 EUR
III. kvartál roku 2014
Kuka nádoby MEVA SK s.r.o. Brzotín 1 128,00 EUR
Stoličky, stoly PO LINEA SK s.r.o. Bratislava 2 296,92 EUR
Spracovanie monografie Tibor Záhorec, Ružomberok - Černová 2 200,00 EUR
Oprava strechy ZŠ BAPE SK s.r.o. Dolný Kubín 6 887,32 EUR
El. kotol ZŠ TATRIA PLUS s.r.o. Lipt. Mikuláš 3 333,60 EUR
Osvetlenie námestia LIGHTTECH s.r.o. Bratislava 2 400,05 EUR
IV. kvartál roku 2014
Stavebný materiál JH-ROAD, s.r.o. Likavka 15 600,00 EUR
Preprava Rumunsko DOOD s.r.o. Ružomberok 1 230,00 EUR
Hokejbal ihrisko Lesný komposesorát, Part. Lupča 1 289,88 EUR
Materiál + práca JH-ROAD, s.r.o. Likavka 11 355,86 EUR
Vysprávky ciest Správa ciest ŽSK, LM 4 799,92 EUR
Plynový kotol KD Enerfas-Kováč, s.r.o. Rbk 2 880,00 EUR
Kamerový systém PeDeCom s.r.o. Lipt. Mikuláš 12 992,57 EUR
Čerpadlo, savice - PO Jozef Cihý, Prešov 1 347,00 EUR
Oprava auta PROFICAR servis s.r.o. Rbk 1 416,11 EUR
Klima - Tech. miestnosť GremiKlima s.r.o. Žilina 1 197,60 EUR

Zákazky v roku 2013

I. kvartál roku 2013
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Plyn KD SPP, a.s. Bratislava 2 974,00 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., Žilina 1 178,00 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 329,99 EUR
Okná, parapety, žalúzie B. Drapáč, Likavka 3 085,30 EUR
Plyn KD SPP, a.s. Bratislava 2 882,00 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 143,39 EUR
Okná, parapety, žalúzie B. Drapáč, Likavka 2 226,10 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., Žilina 1 054,00 EUR
Plyn KD SPP, a.s. Bratislava 2 717,00 EUR
Poistné Komunálna poisťovňa 1 265,34 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 043,16 EUR
Klimatizácia DS Unichlad, Komjatná 1 198,17 EUR
Elektroinštalačné práce P. Rázga, Likavka 1 031,47 EUR
II. kvartál roku 2013
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Plyn KD SPP, a.s.Bratislava 1 467,00 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., Žilina 1 581,00 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 179,90 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 527,62 EUR
Stavné lístky DOXX, s.r.o., Žilina 1 271,00 EUR
Stravné DFF KUBHam, Dolný Kubín 2 734,20 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 364,23 EUR
III. kvartál roku 2013
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 183,60 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 351,91 EUR
Záloha na materiál HDV Engineer, Lipt. Sliače 14 000,00 EUR
Vysprávky ciest Správa ciest, Žilina 1 649,68 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 191,31 EUR
Záloha na materiál JH-ROAD Likavka 12 000,00 EUR
Propagačný materiál PTA, s.r.o. 4 519,49 EUR
Oprava J. Mariňák, Ružomberok 1 087,93 EUR
  IV. kvartál roku 2013  
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 396,68 EUR
Materiál Grenstave, Likavka 1 512,47 EUR
Záloha na materiál HDV Engineer, L.Sliače 5 000,00 EUR
Záloha na materiál JH-ROAD, Likavka 6 000,00 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 015,94 EUR
Záloha na materiál HDV Engineer, L.Sliače 4 120,00 EUR
Materiál Domstav, Ružomberok 3 180,00 EUR
Plyn KD SPP a.s., Bratislava 2 222,00 EUR
Info tabuľa Stepa, Ružomberok 2 784,00 EUR
Materiál, odvoz JH-ROAD, Likavka 4 298,94 EUR
Kamerový systém HDS a.s. Dolný Kubín 7 989,97 EUR
Vysprávky ciest Riline s.r.o., Ružomberok 3 225,79 EUR
Plyn KD SPP a.s., Bratislava 2 618,00 EUR
Poistné - autá Komunálna poisťovňa, a.s. 1 103,57 EUR
Darčekové poukážky Včela Lippek, Liptovský Mikuláš 1 750,00 EUR
Vývoz KO OZO a.s., Liptovský Mikuláš 1 003,07 EUR
Rovnošaty PO RHEA SK, sr.o., Handlová 1 488,00 EUR

Zákazky v roku 2012

 

 

I. kvartál roku 2012
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Stravné lístky Edenret, s.r.o., BA 1 611,56 EUR
Strava 12/2011 DDS aZpS Likavka 1 936,56 EUR
Vývoz KO OZO a.s., L.Mikuláš 1 213,77 EUR
Oprava rozhlasu M.Mlynárik, Rbk. 1 216,96 EUR
Okná KD ProfiPartner, Poľsko 1 500,00 EUR
Vypracovanie dokumentácie J. Šavrnoch, Rbk. 1 500,00 EUR
Stravné lístky Edenret, s.r.o., BA 1 394,31 EUR
Okná KD ProfiRartner, Poľsko 3 470,00 EUR
Elektroinštalačné práce TJ P. Rázga, Likavka 1 371,18 EUR
Okná KD ProfiRartner, Poľsko 1 500,00 EUR
Stravné lístky Edenret, s.r.o., BA 1 520,54 EUR
Vodozád. prvky A1P, s.r.o., BA 9 268,00 EUR
Poistné Komunálna poisťovňa 1 265,34 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 613,23 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 240,00 EUR
II. kvartál roku 2012
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 415,00 EUR
Reprez. OLYMP, Santovka 1 290,78 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 085,00 EUR
Vodozád. opatrenie A1P, s.r.o., BA 3 573,00 EUR
Techn. vybavenie WELL, Bojnice 1 200,00 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 617,96 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 364,00 EUR
Poistné Komunálna poisťovňa 1 076,43 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 783,53 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 302,00 EUR
Zálohová platba SSE, a.s. ZA 2 147,00 EUR
Zálohová platba SSE, a.s. ZA 1 318,00 EUR
Zálohová platba SSE, a.s. ZA 1 418,00 EUR
Zálohová platba SSE, a.s. ZA 1 261,00 EUR
Zálohová platba SSE, a.s. ZA 3 730,00 EUR
III. kvartál roku 2012
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Kuka nádoby Mevako, s.r.o. 1 072,80 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 350,41 EUR
Frézovanie cesty KTJ Engeneering, s.r.o. 1 233,60 EUR
Materiál Grenstave, s.r.o. 1 270,10 EUR
Svietidlá - VO Diluminia,LM 1 980,00 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 678,40 EUR
Záloha na prácu M. Soviš, Likavka 10 000,00 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 240,00 EUR
Materiál Grenstave, s.r.o. 1 104,80 EUR
Vývoz KO OZO, a.s., L.Mikuláš 1 495,19 EUR
Živič. kryt na cesty JK-Rezostav, DK 1 087,30 EUR
IV. kvartál roku 2012
Stavebné práce - chodník M. Soviš, Likavka 13 733,00 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o., ZA 1 147,00 EUR
Zál. platby - plyn KD SPP, a.s. BA 1 432,00 EUR
Vývoz KO OZO, a.s. LM 1 462,76 EUR
Plynový kotol R. Krpelan, Likavka 2 076,23 EUR
Montážne práce R. Krpelan, Likavka 1 127,28 EUR
Kamerový systém HDS, DK 7 382,40 EUR
Hardvér - učebňa dopravnej výchovy GIGABIT, Rbk 2 740,00 EUR
Stravné lístky DOXX, s.r.o. ZA 1 054,00 EUR
Sttôl, stoličky AJ Produkty 1 248,60 EUR
Zál. platby - plyn KD SPP, a.s. BA 2 368,00 EUR
Vývoz KO OZO, a.s. LM 1 496,99 EUR
Poistné za autá Komunálna poisťovňa 1 076,43 EUR
Darčekové poukážky Včela Lippek, LM 1 660,00 EUR
Vývoz KO OZO, a.s. LM 1 590,11 EUR
Výrub drevín Nylwood, Likavka 1 164,00 EUR
Montážne práce Energas 3 458,40 EUR
Informačný systém MADE, s.r.o. BB 1 260,00 EUR

Zákazky v roku 2011

II. kvartál roku 2011
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Zemné práce V. Ballová, Veličná 1 785,00 EUR
III. kvartál roku 2011
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Stavebný materiál Branislav Drapáč, Likavka 2 196,50 EUR
Merač rýchlosti Bellimpex, s.r.o. Štúrovo 2 388,00 EUR
Zateplovací materiál Baumat, s.r.o. Ružomberok 2 083,77 EUR
IV. kvartál roku 2011
PREDMET ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ HODNOTA
Nožový mlyn Sadexcomp, s.r.o. Turany 7 000,00 EUR
Práca na kanalizácii Marek Soviš, Likavka 5 306,40 EUR
Zemné práce Stavark, s.r.o. Ružomberok 4 527,60 EUR
Oprava MR Milan Mlynárik, Ružomberok 1 626,93 EUR
Projektová dokumentácia A1P,s.r.o. Bratislava 4 200,00 EUR

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:409
TÝŽDEŇ:2947
CELKOM:2740028

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 16:07

Aktuálna teplota:

27.5 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka