Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Zberný dvor Likavka

              Europska unia

 

 

 

 

 

Operačný program kvalita životného prostredia

Prijímateľ: Obec Likavka

Názov projektu: Zberný dvor Likavka

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Nenávratný finančný príspevok: 650.700,40 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný

Termín realizácie projektu: 09/2016 – 12/2023

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je v súlade s aktivitou B špecifického cieľa 1.1.1 Výzvy – Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu (KO) v obci Likavka, zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci a zníženie produkcie zmesového KO.

Hlavná aktivita projektu: Triedený zber komunálnych odpadov zahŕňa tieto činnosti:

  • Prípravná a projektová dokumentácia,
  • Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka,
  • Výkon činnosti stavebného dozoru,
  • Nákup kontajnerov a zberných nádob,
  • Nákup dopravných prostriedkov a príslušenstva.

Výstupom projektu je nový zberný dvor v obci Likavka a jeho vybavenie potrebnou technikou a zariadením, čím sa zabezpečia potrebné kapacity pre súčasný zber, triedenie, skladovanie a prepravu KO a tiež kapacity pre nevyhnutné zvýšenie intenzity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci so zameraním sa nasledovné druhy odpadov:

  • 200201 - Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov
  • 200308 - Drobný stavebný odpad
  • 200307 - Objemný odpad
  • 200125 - Jedlé oleje a tuky

Výsledkom projektu je Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov a Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (BRKO, DSO, Objemný odpad, Jedlé oleje a tuky) vplyvom realizácie projektu v predpokladanom objeme 514,72 t/rok.

Obec

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likava - Oravice + Poľsko (2)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:342
TÝŽDEŇ:3987
CELKOM:2716524

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

19.9 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka