Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

O nás

Predstavenie Folklórnej skupiny Likava

Za mnohé roky trvania detského folklórneho súboru v našej obci Likavka vyrástli desiatky

výborných tanečníkov, ktorí ďalej pokračovali vo folklórnom súbore Liptov v Ružomberku. Mnohí z nich sa zaoberali myšlienkou existencie folklórnej skupiny, ktorá by zachovávala a oživovala zvyky a tradície našej obce a regiónu. A práve koncom roku 1999 sa našli ľudia, ktorí túto myšlienku i zrealizovali pri príprave 25. ročníka DFF v Likavke.

Na podnet vtedajšieho starostu obce Vladimíra Roška, v spolupráci s umeleckým vedúcim            FS Liptov Vojtechom Littvom a vďaka bývalým vynikajúcim tanečníkom detského súboru v Likavke a folklórneho súboru Liptov p. Jánovi Mudičkovi st., Jozefovi Haluškovi, a za pomoci kultúrnych pracovníčok Ireny Marošovej a Janky Hrčkovej vznikla - Folklórna skupina Likava pod vedením p. Jána Mudičku, st.

Reprezentácia FSk Likava na Slovensku

Folklórna skupina Likava sa od svojho vzniku pravidelne zúčastňuje tradičných festivalov, folklórnych slávnosti, podujatí a súťaží, kde sa predstavuje so svojim pestrým a bohatým programom. Folklórny festival vo Východnej, Folklórny festival pod Poľanou  v Detve, Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach, Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Folklórne slávnosti v Podzámčoku, Folklórne slávnosti Pod Babou horou v Siheľnom, Podjavorské folklórne slávnosti v Pliešovciach, Medzinárodný folklórny festival v Myjave, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, Dubnický folklórny festival v Dubnici nad Váhom, Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke, Ružomberský festival, Slávnosti vo Vlkolínci a v Pribiline. K neodmysliteľným podujatiam patria Detský folklórny festival v Likavke, fašiangové zábavy, sadenia májov, vystúpenia pre jubilantov, vianočné programy a sprievodné vystúpenia pri rôznych akciách poriadaných v našej obci Likavka.

Reprezentácia FSk Likava v zahraničí

„Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj...“ s odkazom piesne a s hrdosťou v srdci k svojej domovine  folklórna skupina reprezentuje obec Likavku aj v zahraničí, konkrétne v Rumunsku, Poľsku a Česku.

Zawoj v Poľsku FSk Likava navštívila a svojim programom piesní a tancov sa predstavila už pri svojom zrode v roku 2000, o štyri roky neskôr zavítala do Poľského Witova.

V roku 2013 v rámci prezentácie knihy o Jánošíkovi a stretnutí rodákov žijúcich v Poľsku  FSk Likava vystúpila so svojim programom vo Varšave.

Slovenská obec Bodonoš v Rumunsku, rodisko nášho člena Jožka Peniaka žije kultúrnym bohatým životom. Organizuje rôzne kultúrne podujatia a medzi najväčšie udalosti pre miestnych obyvateľov patrí Vinobranie – slávnosť poďakovania za úrodu sprevádzaná vystúpeniami a prehliadkami folklórnych súborov. Na týchto slávnostiach sa FSk Likava už po dva roky prezentovala svojim bohatým programom piesní a tancov Dolného Liptova. Vďaka Jožkovi Peniakovi, pánovi starostovi obce Likavka Mariánovi Javorkovi a jej predstaviteľom sa nadviazala medzi oboma obcami družba, pekná a bohatá spolupráca.

Partnerské vzťahy medzi východočeským mestečkom Slatiňany a Likavkou začali už pred mnohými rokmi v rámci tradičného cyklistického podujatia „Okolo Liptova“. V máji 2015 sa Folklórna skupina Likava zúčastnila  na 9. ročníku festivalu „Slatiňanského pozastavení“, kde bola jedným z hlavných hostí programu a predviedla krásu tanca, hudby a piesní svojho regiónu a domova.

Úspechy FSk Likava

Svoju obec Folklórna skupina Likava úspešne a hrdo reprezentuje aj na rôznych regionálnych, krajských a celoštátnych prehliadkach a súťažiach.

Medzi najväčšie úspechy folklórnej skupiny patria jej postupy na celoštátnu prehliadku dedinských folklórnych skupín „Nositelia tradícii“. V roku 2003 v Banskej Bystrici sa dostali medzi 6 najlepších a získali cenu a diplom za vynikajúce dramaturgicko-režijné stvárnenie „Likavskej svadby“. V roku 2009 v Liptovskom Mikuláši sa úspešne umiestnili, boli ocenení a predstavili sa v galaprograme fašiangovým pásmom „Likavská bursa“, ktoré v roku 2013 uviedla v súťažnej relácii „Kapura“ aj Slovenská televízia.  Pásmo „Doplatky“ prinieslo v júni 2015 folklórnej skupine strieborné pásmo na krajskom kole v Habovke.

Okrem svojich vystúpení folklórna skupina v júni 2008  v Tvrdošíne nahrala CD celého svojho programu. O rok neskôr sa Andrea Jágerová, Ján Mudička st. a mužská spevácka skupina Folklórnej skupiny Likava postarali o to, aby ľudové piesne pochádzajúce z ich rodnej obce, ktoré majú vo svojom repertoári a prezentujú ich vo svojich vystúpeniach nezapadli do zabudnutia a nahrali CD pod názvom „Šecki sa peknie do jednieho...“

Organizačná štruktúra FSk Likava

Folklórna skupina Likava v roku 2015 oslávila 15. výročie svojho vzniku. Počas celých jej doterajších 15 rokov Folklórnu skupinu Likava viedol p. Ján Mudička st., ktorý za svoju dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za reprezentáciu Obce Likavka doma i v zahraničí, za zachovávanie kultúrneho dedičstva a za rozvoj a šírenie folklóru získal viaceré ocenenia.

Organizačný výbor FSk Likava:

Umelecký vedúci FSk Likava: MUDIČKA Ján, st.

Zástupca: HALUŠKA Jozef

Organizační vedúci: MAROŠOVÁ Irena, PŠENO Juraj

Vedúci hudby, korepetítor a upravovateľ hudby: VEVERICA Julián, st.

Krojár: HRČKA Eduard

Počas 15 rokov pôsobenia Folklórnej skupiny Likava v nej pôsobili nasledovní tanečníci:

FULLA Jozef                                                                                      APOLENÁROVÁ Alena

GENŠENIAK Dávid
APOLENÁROVÁ Michaela

HALUŠKA Jozef
BABICOVÁ, rod. NEMČEKOVÁ Katarína

HLIVA Zdeno
BALÁŽOVÁ Bibiana

HRČKA Eduard
BARTÁNUSOVÁ Katarína

HRČKA Maroš
BERENÍKOVÁ, rod. Tomusová Anna

HUBA Stanislav
BRTKOVÁ Kristína

HUBA Michal
BYSTRIČANOVÁ Miriam

HUŠĽA Dušan
GENŠENIAKOVÁ, rod. HRČKOVÁ Mária

KLAČKO Dominik

HRADSKÁ, rod. MIŠOVIČOVÁ Iveta

MARTON Pavol
HUŠĽOVÁ Monika

MIŠOVIE Ján
ILKOVÁ Janka

MUCHA Pavol
IGLARČÍKOVÁ Terézia

MUDIČKA Ján st.
IGLARČÍKOVÁ Katarína

MUDIČKA Ján ml.
MAČNIAKOVÁ Eva

NEMČEK Jozef
MIŠOVIE Zlatica

NEMČEK Michal
BRTKOVÁ, rod. MIŠOVIE Zlatica

OBRCIAN Ľubomír                                                                        
MUDIČKOVÁ, rod. MARTONOVÁ Zuzana

IGLARČÍK František                                                                        
MUDIČKOVÁ Renáta

PENIAK Jozef                                                                                   
MUCHOVÁ Janka

PŠENO Juraj st.                                                                                
ONDRÍKOVÁ Natália

PŠENO Juraj ml.                                                                              
PETHOOVÁ Martina

UHRINA Milan                                                                                
PŠENOVÁ Bibiana

UHRINOVÁ Eva                                                                              
PENIAKOVÁ Bibiana

KRUTÁKOVÁ, rod. ŠVENTOVÁ Andrea                                        
ANTOLOVÁ, rod. SKOČÍKOVÁ Janka

 

Počas 15 rokov pôsobenia Folklórnej skupiny Likava v nej pôsobili nasledovní hudobníci:

VEVERICA Julián, st.                                                                     
VEVERICA Julián, ml.

NEMČEK Roman                                                                            
LANGŠÁDL Marek

SMETANA Martin                                                                           
PALAN

DUBOVEC Maroš                                                                           
MATULOVÁ

HUBA Stanislav                                                                              
CULKA Ján

BRTKO Tomáš                                                                                
HOLOTOVÁ Lucia

RÁZGA Peter                                                                                   
LIPTÁK Martin

HRNČIAR Jaroslav                                                                         
ŠVENTO Michal, st.

BOČEK Branislav                                                                            
KLEINOVÁ Milena

MILAN Ervín                                                                                    
MURINA

KLAČKO Jozef                                                                                  
PLCH Tibor

DONOVAL Milan                                                                             
ŠVENTO Michal, ml.

KRAKOVSKÝ                                                                                    
PŠENO Samuel

STRUHÁR Vladimír                                                                        
BIRTUS Ľuboš

NOVÁK Peter                                                                                   
BIRTUSOVÁ Miriam

NOVÁK Ivan                                                                                    
ONDRÍK Vladimír

Od roku 2016 Folklórnu skupinu Likava vedie p. Ján Mudička ml. a organizačným vedúcim je p. Juraj Pšeno. FSk Likava má v súčasnosti 35 členov – tanečníkov a ľudovú hudbu.

Členovia Folklórnej skupiny Likava

Tanečníci:
Hudba:

MUDIČKA Ján st.                             
GENŠINIAKOVÁ Mária                                
BIRTUS Ľuboš

MUDIČKA Ján ml.                           
MAČNIAKOVÁ Eva                                        
BIRTUSOVÁ Miriam

NEMČEK Jozef                                 
BERENÍKOVÁ Anna                                      
CULKA Ján

MIŠOVIE Ján                                    
MUDIČKOVÁ Zuzana                                   
ONDRÍK Vladimír

HLIVA Zdeno                                   
MUDIČKOVÁ Renáta                                    
PŠENO Samuel

OBRCIAN Ľuboš                              
IGLARČIKOVÁ Terézia                                 
ŠVENTO Michal st.

PŠENO Juraj                                      
IGLARČIKOVÁ Katarína                               
ŠVENTO Michal ml.

HUŠĽA Dušan                                   
MIŠOVIE Zlatica

IGLARČIK František                        
BYSTRIČANOVÁ Miriam         

HRČKA Eduard                                
ONDRÍKOVÁ Natália

PENIAK Jozef                                    
PŠENOVÁ Bibiana

MARTON Pavol                                
BRTKOVÁ Kristína

HUBA Stanislav                                
PENIAKOVÁ Bibiana

MUCHA Pavol                                  
MUCHOVÁ Janka

Programová skladba - tanečný a hudobný repertoár FSk Likava

Program FSk Likava je veľmi rozmanitý a svojou prítomnosťou spríjemňuje rôzne slávnostné príležitosti. Do zbierky ich tancov patrí Regrútsky tanec, Faktorský tanec, Bursovnícke pierko, Likavská bursa, Klebetnice, Likavská svadba, Pod Borovinou, Pri muzike, Doplatky a mnoho ďalších hudobných a speváckych čísel.

Choreografie tancov, programových blokov a pásiem, ich charakteristika a úprava  a spracovanie hudby

O vytvorenie choreografií tancov a úpravu a spracovanie hudby pre FSk Likava sa zaslúžili, a tak svoju celoživotnú lásku k folklóru a ľudovým tradíciám odovzdávali a odovzdávajú nielen vo svojich rodinách, ale i širokej verejnosti p. Ján Mudička st., p. Vojtech Littva, p. Andrea Jágerová, p. Ján Mudička ml., a p. Julián Veverica.

Obec

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

FSk Likavka v Poľsku 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:412
TÝŽDEŇ:2950
CELKOM:2740031

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 16:07

Aktuálna teplota:

27.7 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka