Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Rok 2013

Číslo objednávky Dátum Identifikačné údaje dodávateľa Zmluva Podpísal
Popis objednaného plnenia Celková hodnota
1/2013 16. januára 0213 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688 - Ing. Marián Javorka, starosta
Inštalácia servera + nastavenie automatickej aktualizácie prac. Stanice + nastavenie automatického zálohovania v IS URBIS 0,00 €
2/2013 29. január 2013  Brnuliak-Unichlad,Studničná 60       IČO:14175631   Ing. Marián Javorka, starosta
dodanie a montáž klimatizačnej jednotky pre Dom smútku 0,00 €
3/2013 31. január 2013 Technické služby,a.s. Pivovarská 9,Rbk. IČO:36391301   Ing. Marián Javorka, starosta
zimná údržba miestnj komunikácie-ul.Silbigera po ul.Železničná 0,00 €
4/2013 8. február 2013 Poľnohosp. Družstvo Ludrová               IČO:195693   Ing. Marián Javorka, starosta
štrk a piesok rôznych frakcií podľa potreby 0,00 €
5/2013 18. február 2013 Baňa Ružomberok,s.r.o.,Rbk.                 IČO:36412309   Ing. Marián Javorka, starosta
kamenivo rôznych frakcií podľa potreby 0,00 €
6/2013 20. február 2013 Stolamed,s.r.o.,Likavka 367                   IČO:44876530   Ing. Marián Javorka, starosta
školenie BOZ pre p. Marton Oliver 0,00 €
7/2013 25. február 2013 AUTO-IMPEX spol., s.r.o.,Vlčie hrdlo 68,BA         IČO:17329477   Ing. Marián Javorka, starosta
ročnú servisnú prehliadku pre automobil IVECO na deň12.03.2013 0,00 €
8/2013 1. marec 2013 GAJOS,s.r.o.,M.Pišúta 1/A,LM                              IČO:36376981   Ing. Marián Javorka, starosta
školenie vodičov referenských vozidiel 0,00 €
9/2013 8. marec 2013 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688   Ing. Marián Javorka, starosta
konzultácie k modulom-základné evidencie,dane a poplatky,administratíva na deň14.03.2013 0,00 €
10/2013 3. apríl 2013 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688   Ing. Marián Javorka, starosta
konzultácie k modulom PaM a účtovníctvo 0,00 €
11/2013 11. apríl 2013 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688   Ing. Marián Javorka, starosta
import údajov z podvojného účtovníctva a majetok z IVES-u 0,00 €
12/2013 30. apríl 2013 TBG Doprastav a.s., Mlynské Nivy 70, BA   Ing. Marián Javorka, starosta
beton na rok 2013 podľa potreby 0,00 e
13/2013 22. máj 2013 Liptovské múzeum, Š.Hýroša 13,034 01 Rbk.   Ing. Marián Javorka, starosta
vstup na hrad Likava počas DFF 2013 0,00 €
14/2013 27. máj 2013 TOI TOI DIXI,s.r.o. Stará Vajnorská 37,BA           IČO:36383074   Ing. Marián Javorka, starosta
2 kusy WC typu TOI TOI 0,00 €
15/2013 28. máj 2013 Kubasová Oľga,Nábrežie 625,DK                       IČO:35079550   Ing. Marián Javorka, starosta
stravovanie DFF+súťaž hasičov+workshop 540,00+652,80+480,00 €
16/2013 2. júl 2013 STAVOS-Milan Kmoško,M.R.Štefánika 1685/4,Rbk.  IČO:35053071   Ing. Marián Javorka, starosta
vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 0,00 €
17/2013 4. júl 2013 Ballo Pavol,Pod hradom 310,Likavka                        IČO:17790875   Ing. Marián Javorka, starosta
opravu automobili Peguot RK 751 AU 0,00 €
18/2013 17. júl 2013 SAD LIORBUS,a.s.Bystrická 62,Rbk.                        IČO:36403431   Ing. Marián Javorka, starosta
autobus na prepravu osôb z obce likavka do skalice na deň 11.08.2013 0,00 €
19/2013 26. júl 2013 Správa ciest ŽSK,Pod Stráňami 4,LM                           Ing. Marián Javorka, starosta
vysprávku miestnych komunikácií studenou obal. Zmesou 0,00 €
20/2013 29. júl 2013 Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO,Textilná 15,Rbk.     IČO:30526523   Ing.Marián Javorka, starosta
tlač prezentačných materiálov 10 520,62 €
21/2013 29. júl 2013 STEPA SLOVAKIA s.r.o.,Bystrická 45,rbk.           IČO:36372871   Ing.Marián Javorka, starosta
4 ks infornačných tabúľ o atraktivitách obce Likavka 2 784,00 €
22/2013 29. júl 2013 Vila Gross,s.r.o.,Likavka 62                                  IČO:36377449   Ing.Marián Javorka, starosta
ubytovanie-40 osôb pre projekt ,,Partnerstvo Likavky a Wilkowíc k lepšej životnej úrovni v PL-SR pohraničí" 560,00 €
23/22013 29. júl 2013 STEPA SLOVAKIA s.r.o.,Bystrická 45,rbk.           IČO:36372871   Ing.Marián Javorka, starosta
tovar pre projekt,,Partnerstvo likavka a Wilkowíc k lepšej životnej úrovni v PL-SK pohraničí 0,00 €
24/2013 31. júl 2013 PM-INVEST,s.r.o.,Čutkovská 31,Rbk.                    IČO:36377236   Ing. Marián Javorka, starosta
práce zemnýn strojom JCB na rok 2013 podľa potreby 0,00 €
25/2013 6. august 2013 PTA spol. s.r.o.,Palárikova 31,BA                           Ing. Marián Javorka, starosta
reklamné predmety,plagáty 0,00 €
26/2013 19. august 2013 Agentúra EURÓPA,s.r.o.,D.Rudiny 8209/43,ZA     IČO:45368309   Ing.Marián Javorka, starosta
informačnú tabuľu-projekt ,, Partnerstvo Likavky a Wilkowíc k lepšej úrovni v PL-SR 0,00 €
27/2013 21. august 2013 Liptovské múzeum, Š.Hýroša 13,034 01 Rbk.   Ing.Marián Javorka, starosta
hromadné vstupy s výkladom sprievodcu na rok 2013-HRADC LIKAVA 0,00 €
28/2013 9. september 2013 SAD LIORBUS,a.s.Bystrická 62,Rbk.                        IČO:36403431   Ing.Marián Javorka, starosta
prepravu 40 osôb z Likavky do Wilkowíc-PL.Pristavenie autobusu 21.09.2013,návrat 22.09.2013 366,00 e
29/2013 13. september 2013 SPP-distribúcia,a.s.ZA                                                 Ing.Marián Javorka, starosta
vytýčenie STL plynovodov a prípojok v obci Likavka 0,00 €
30/2013 17. september 2013 VIAPRO s.r.o.,Trnava                                               IČO:36693693   Ing.Marián Javorka, starosta
dopravné zrkadlo kruhové priemer 900 mm 0,00 €
31/2013 19. september 2013 HAGEOS,s.r.o.,Nová 146,Uhorská Ves                   IČO:31624057   Ing.Marián Javorka, starosta
geologický posudok na parcely CKN 1404,1405,1406,1407 v katastri obce Likavka 0,00 €
32/2013 25. september 2013 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688   Ing.Marián Javorka, starosta
konzultácie k modulom PaM,účtovníctvo na deň 03.10.2013 0,00 €
33/2013 26. september 2013 SPP-distribúcia,a.s.ZA                                                 Ing.Marián Javorka, starosta
vytýčenie STL plynovodov a prípojok v obci Likavka 0,00 €
34/2013 1. október 2013 Železnice SR,1.mája  34,ZA                                   IČO:31364501   Ing.Marián Javorka, starosta
vytýčenie vedení OR ZA v obci likavkav ochranom pásme ŽSRv žkm 280,829-280,884 0,00 €
35/2013 4. október 2013 MADE, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 36041688   Ing.Marián Javorka, starosta
konzultácie k modulu PaM na 10.10.2013 0,00 €
36/2013 15. október 2013 PM-INVEST,s.r.o.,Čutkovská 31,Rbk.                    IČO:36377236   Ing.Marián Javorka, starosta
opravu prípojky STL plynovodu do budovy bývalého OcU 0,00 €
37/2013 18. október 2013 STAVOS-Milan Kmoško,M.R.Štefánika 1685/4,Rbk.  IČO:35053071   Ing.Marián Javorka, starosta
vysokozdvižnú plošinu na položenie el. kábla pre kamerový systém 0,00 €
38/2013 31. október 2013 JH-Road,s.r.o.,Likavka 551                                    IČO:44324421   Ing.Marián Javorka, starosta
dodávku 2,25 m3 betonu frakcia 10mm, miesto dodávky ul Silbigera a Železničná 0,00 €
39/2013 3. november 2013 Spojená škola,Scota Viatora 8,Rbk.             Ing.Marián Javorka, starosta
recepciu pre 120 osôb na 15.11.2013-50. výročie DFS Likava,miesto konania-školská jedáleň 0,00 €
40/2013 12. november 2013 Sigma Slovakia,s.r.o.,Zvolenská 14/1769,BB   Ing.Marián Javorka, starosta
čerpadloSD-NTT-74-13-LM Premium,cena je uvedená bez DPH 608,33 €
41/2013 18. november 2013 FIMAD RK,Mostová 33,Rbk.   Ing.Marián Javorka, starosta
5-komorové oná a dvere 0,00 €
42/2013 19. november 2013 Pohrebníctvo-Iveta Martonová Likavka 132              Ing.Marián Javorka, starosta
pohrebné služby pre nebohú Boženu Šuchtovú obyvateľku obce 608,33 €
43/2013 22. november 2013 VIAPRO s.r.o.,Trnava                                               IČO:36693693   Ing.Marián Javorka, starosta
dopravné zrkadlo kruhové priemer 900 mm 0,00 €
44/2013 22. november 2013 RILINE,s.r.o.,Štiavnická 5140,RBK.                           IČO:36745821   Ing.Marián Javorka, starosta
opravu výtlkov miestnej komunikácie-ul. Školská 0,00 €
45/2013 2. december 2013 Pohrebníctvo-Iveta Martonová Likavka 132              Ing.Marián Javorka, starosta
pohrebné služby pre nebohú Michal Grieš obyvateľa obce Likavka 9 0,00 €
46/2013 2. december 2013 Pohrebníctvo-Iveta Martonová Likavka 132              Ing.Marián Javorka, starosta
pohrebný veniec-bývalý pracovník OcU Peter Žerebák 0,00 €
47/2013 5. december 2013 Centrum polygrafických služieb,Sklabinská 1,BA 35        IČO:43801111   Ing.Marián Javorka, starosta
úmrtný list,oznámenie o úmrtí, ozn. O uzavretí manželstva,žiadosť o uzavretie manž.,osvedčovacie knihy 0,00 €
48/2013 11. december 2013 Anežka Bažíková,Likavka 494                                           IČO:37040090   Ing.Marián Javorka, starosta
občerstvenie-obecné zastupiteľstvo na deň 13.12.2013-12 osôb 0,00 €

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:423
TÝŽDEŇ:2961
CELKOM:2740042

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 17:07

Aktuálna teplota:

27.3 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka